Efterårets program for Sundhedscaféen er nu klar på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

På hjemmesiden har sundhedsplejen også lagt vejledninger og link til relevante emner for alle familier i Fredensborg kommune

 

Tilbud om Sundhedscafé i Fredensborg kommunens fire bydele for spædbørnsfamilier er fortsat en stor succes.

Hvert år besøger ca. 300 spædbørnsfamilier sundhedscaféerne og de kommer i gennemsnit 3-4 gange. Sundhedscaféen er ikke kun et sted, hvor man får råd og vejledning af sundhedsplejersken.

Det er også et sted, hvor forældre møder andre forældre. Gennem årene har flere forældre fået øget deres netværk og fået drøftet deres glæder og udfordringer med andre familier i samme situation. Kommende forældre er også meget velkomne i Sundhedscaféerne, hvor de har mulighed for at møde deres kommende sundhedsplejerske.

Sundhedsplejerskerne afholder Sundhedscafé i alle fire bydele hver mandag kl. 10-12. I Nivå og Fredensborg er der åbent i lige uger – i Humlebæk og Kokkedal er der åbent i ulige uger.

I Fredensborg og Kokkedal holdes Sundhedscaféen på biblioteket, i Humlebæk holdes det i Konfirmandgården og i Nivå holdes Sundhedscaféen i projektet Nivå Nu´ lokaler. Foruden at familierne kan få råd og vejledning af en sundhedsplejerske og møde andre forældre, så holdes der oplæg om aktuelle emner.

Sundhedsplejerske Marie Munch, der er koordinator for Sundhedscaféen, planlægger Sundhedscaféens program for et halvt år ad gangen.

”De oplæg der planlægges den første mandag i hver måneden tager udgangspunkt i det lille barn og det at blive forældre. Emnerne kan f.eks. være ”Børn og ulykker” og ”Mad og Måltider”.

Nogle emner afholder sundhedsplejerskernes selv, til andre emner inviteres f.eks. børnetandplejen til at holde et oplæg. Vi har også besøg af kommunens Sundhedsbus, hvor forældre har mulighed for at få et sundhedstjek og en individuel sundhedssamtale.”

Mange forældre kommer for at tale med sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra amning, start af mad til hududslet og det at blive forældre og de udfordringer det kan være.

En af de mødre, som har besøgt Sundhedscafeen i flere omgange, er Mette Ladefoged Qvist. Hun er mor til tre børn Alberte fra 2008, Storm fra 2011 og Vitus fra 2013. Mette har haft stor glæde af at komme i Sundhedscafeen - både som ny i området og som ny mor. Mette fortæller: ” Jeg har haft stor glæde af sundhedscafeen, som jeg syntes, er et fantastisk tilbud til gravide, nybagte mødre, fædre og søskende.

Man har i cafeen mulighed for at få en snak med sin sundhedsplejerske. Hvis ikke ens egen sundhedsplejerske er til stede, er der altid en sød kollega, der vil hjælpe. Personligt for mig, har Sundhedscafeen været en form for "sikkerhedsnet". Især med mit første barn, var det en stor støtte, at jeg vidste, jeg altid have et sted at gå hen, hvis jeg havde spørgsmål.

Det har også givet mig en masse socialt og et stort netværk i lokalområdet, da jeg i min første graviditet var tilflytter til området. Samtidig har mine børn haft stor gavn af de input, jeg har fået omkring motorisk udvikling.

I Sundhedscafeen er der med andre ord, plads til alle - uanset hudfarve og religion, altid mulighed for støtte, vejledning og gode råd, samtidig med du kan være social med andre nybagte mødre og deres skønne babyer”.

Sundhedsplejen har netop lagt et nyt program ud for efteråret på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Oplæggene vil blandt andet handle om børns motorik, allergi og indeklima, børn og søvn og forældreskab.

Sundhedsplejerskerne glæder sig til at byde velkommen til alle familier med spæd- og småbørn og kommende forældre, der har lyst til at besøge Sundhedscaféen.

Et andet sted forældre også kan hente nyttige informationer er på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Vi lever i et informationssamfund, hvor det kan være svært at sortere i de mange informationer.

Sundhedsplejen har med kritiske øjne lagt vejledninger og link til de mest efterspurgte emner på hjemmesiden, som forældre trygt kan benytte.

Sundhedsplejens hjemmeside findes ved at gå ind på www.fredensborg.dk under Borger dernæst Familie og Børn og efterfølgende Sundhedsplejen (http://www.fredensborg.dk/borger/familie+og+b%c3%b8rn/sundhedsplejen), eller sundhedsplejen kan skrives i søgefeltet.

Sundhedsplejens del af hjemmesiden er opdelt i 3 hovedemner:

• service / tilbud: til kommende forældre, til spæd- og / småbarn og til skoleelever

• vejledninger: om nyfødte, til forældre, om det lille barn og til skoleelever

• smitsomme sygdomme og hygiejne: hvorledes kan infektioner forebygges, kommunens hygiejnevejledninger, lidt om diverse sygdomme m.m.

Sundhedsplejen håber, at forældrene vil få glæde af hjemmesiden og tager meget gerne imod nye idéer og ønsker.

Yderligere oplysninger: Ledende sundhedsplejerske Charlotte Westerlin Nielsen, tlf.: 22 24 98 09