Fredensborg byråd har afsat midler til en pulje til bevaringsværdige bygninger for at fremme vedligeholdelse og istandsættelse. Så er du ejer af en bevaringsværdig bygninger med SAVE-værdi fra 1 til 4 kan du derfor nu søge om støtte til istandsættelse. Ansøgningsfrist er 3. maj 2021.

Byrådet vedtog i april 2018 at afsætte denne pulje til bevaringsværdige bygninger for at fremme vedligeholdelse og istandsættelser af bevaringsværdige bygninger. Det er tale om Fredensborg Kommunes egen pulje til bevaringsværdige bygninger og ikke en støtteordning under Byfornyelsesloven. I 2021 udgør den samlede pulje 400.000 kr.

Fredensborg Kommune ønsker at fremme større projekter, som giver et væsentligt eller synligt løft til bevaringsværdige bygninger, men også mindre projekter kan komme i betragtning. Tildeling af midler fra puljen sker ud fra en samlet helhedsvurdering af de indkomne projekter, og administrationen træffer beslutning om hvilke projekter, der får tilsagn om støtte.

Ansøgningsfristen for puljen i 2021 er d. 3. maj 2021 og der meddeles tilsagn om støtte senest 1. juli 2021.

Læs mere her: https://www.fredensborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/pulje-til-bevaringsvaerdige-bygninger