Byrådet i Fredensborg kommune godkendte den 1. marts 2021 den endelige sammensætning af Klimarådet, som skal skabe et bredt samarbejde om klimainitiativer på tværs af kommunen.

Klimarådets medlemmer er nu på plads. De 27 medlemmer, som er bredt forankret i hele kommunen, har til opgave at skabe samarbejde mellem borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunen om nye initiativer på klimaområdet.

"Vi har sammensat et hold af kompetente medlemmer, som på hver deres måde kan bidrage til den store opgave, vi har stillet os selv. Jeg ser frem til at stå i spidsen, når vi nu kommer i gang med samarbejdet og viser alle, hvordan vi i fællesskab kan opfylde vores mål om CO2-reduktion. Vi skal sørge for at efterlade en grøn kommune til vores børn", siger Klimarådets formand Louise Mehnke.

Det er et enigt byråd, som står bag de 27 medlemmer af Klimarådet, og det glæder borgmesteren:
"Jeg er glad for, at hele byrådet står bag vores nye Klimaråd og dermed støtter den vigtige opgave, som rådet nu skal løse. Generelt oplever jeg en meget stor vilje fra alle sider til at bidrage aktivt på klimaområdet, og dermed fortsætter vi den ambitiøse klimaindsats, som Fredensborg Kommune har været garant for i mange år", siger Thomas Lykke Pedersen.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ser også frem til at følge Klimarådets arbejde:
"Vi har allerede reduceret CO2 udslippet markant fra kommunens egen drift af fx vores bygninger, ligesom vi har hjulpet med energitjek af mange private boliger. Men med Klimarådet tager vi nu det første skridt ind i en ny fase, hvor vi skal opnå resultater i et tværgående samarbejde med virksomheder, foreninger og borgere. Det ser jeg store perspektiver i".

Klimarådets medlemmer er udpeget direkte af partier, foreninger, erhvervsliv og skoler, mens byrådet har udpeget øvrige medlemmer blandt indstillede kandidater.

Liste med Klimarådets medlemmer og suppleanter er vedhæftet.

Klimarådets første møde forventes afholdt den 28. april 2021.