Vejrudsigten siger 30 grader igen i den kommende weekend.

Det er skønt for de fleste, men for svækkede ældre betyder det øget risiko for dehydrering.

Derfor aflægger hjemmeplejen i Fredensborg Kommune ekstra væskebesøg hos svækkede ældre i disse dage.

På besøgene har hjemmeplejen ekstra fokus på de ældre borgeres sundheds-tilstand, og at borgerne får drukket rigeligt med vand. 

”Vi skal passe godt på vores ældre borgere i kommunen. Særligt her i  sommervarmen, hvor specielt gruppen af svækkede ældre har en større risiko for at opleve væskemangel.

 

 

Dehydrering kan være alvorligt – ikke mindst i forbindelse med udpræget sommerhede – og i værste tilfælde kan man dø af det. 

Derfor gør hjemmeplejen en ekstra indsats for at hjælpe og sikre, at kommunens ældre får den nød-vendige væske”, siger Hans Nissen, formand for Social- og Sund-hedsudvalget i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune aflægger i øjeblikket dagligt ca. 10 ekstrabesøg hos gruppen af svækkede ældre borgere for at give ekstra væske og gøre opmærksom på risikoen.

Dagligt besøger kommunens hjemmepleje ca. 300 borgere. I disse dage er der på alle besøg ekstra fokus på væskeindtag.

Også på kommunens fem Pleje- og Aktivitetscentre har personalet ekstra fokus på, at beboere og brugere får den nødvendige mængde vand i sommerheden.

”Mange ældre lader sig snyde af, at de ikke oplever nogen større tørst – heller ikke her i heden. Men de tager fejl – kroppen har brug for mere vand, end de tror.

Udover den ekstra indsats vi har iværksat for at sikre væskebalancen, vil jeg samtidig opfordre pårørende til også at hjælpe med at minde deres ældre familiemedlemmer om at tage et ekstra glas vand flere gange i løbet af dagen”, siger Hans Bækvang, chef for Ældre og Handicap-området i Fredensborg Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om væske og ældre:

• Ældre tilrådes under normale omstændigheder til at drikke 1½ l væske om dagen. På de varme sommerdage skal dette øges til mindst 2 liter om dagen.

• Ældre har mindre muskelmasse end yngre, og det betyder blandt andet, at kroppens væskeindhold falder fra omkring 70 procent til under 60 procent efter 75 års-alderen.

• Mange ældre har en svækket tørst, og da de ofte er i behandling med vanddrivende medicin, er de særligt udsatte for at blive dehydreret.