Efter mange måneder med omfattende arbejder fungerer Fredensborg kommuns gadebelysning nu normalt. Samtidig opfordres borgerne til at melde eventuelle fejl via appen Dit gadelys.

De mørke vintermåneder har desværre været ekstra mørke mange steder i kommunen, hvor gadebelysningen ikke fungerede ordentligt. Men efter omfattende reparationer og udskiftninger af de tekniske installationer fungerer gadebelysningen nu som den skal.

"Vi har i perioder haft helt uacceptable og utrygge forhold for borgerne på grund af manglende lys mange steder i kommunen. Jeg er derfor glad for, at vores leverandører og fagfolk nu melder, at de er færdige med de mange reparationer og at gadebelysningen fungerer som den skal", siger Flemming Rømer, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, og tilføjer:

"Naturligvis vil der også fremover være fejl og lamper, der ikke fungerer. Det undgår vi ikke, når vi har mange tusinde lamper i drift hver eneste dag. Men når der er fejl, kan borgerne hjælpe os hurtigst og bedst ved at melde fejlen direkte til vores leverandør via appen Dit Gadelys eller på fredensborg.dk", slutter Flemming Rømer.

Appen Dit Gadelys findes i både Apple App Store og Google Play. På kommunens hjemmeside kan fejl meldes under menuen Borger, Trafik og veje. Eller ved at skrive Gadebelysning i søgefeltet.

Problemerne med gadebelysningen hen over vinteren har rod i flere forhold: Dels har det våde vejr gjort, at fugt er trængt ind i installationerne til gadelamperne så de kortslutter, og dels at kommunen, på baggrund af et EU-krav, skulle opsætte målere og nye skabe til gadebelysningen inden udgangen af 2020.

Fredensborg Kommune er i gang med en generel fornyelse af belysningsanlægget, hvor mange armaturer i løbet af de næste år skal udskiftes til driftssikre og energieffektive LED-armaturer.