Fredensborg Kommune har netop købt stueetagen i Jernbanegade 3, hvor der kan indrettes et nyt og fremtidssikret bibliotek, som i langt højere grad bliver et aktivt mødested for kommunens borgere med vidt forskellige interesser. Det skal styrke både bylivet og handelslivet. 

Det er lokalerne til højre for indgangsdøren som kommunen nu har købt.
Fremtidens bibliotek har en mangfoldighed af funktioner: et fristed, et mødested, et kulturhus og et sted, hvor borgerne udnytter de mange digitale muligheder sammen med andre. Visionen om at udvikle biblioteket i Fredensborg til fremtidens behov og udnytte potentialerne kommer til udtryk i budgetforliget, hvor byrådet afsatte 42 mio. kr. til formålet. Kommunen har nu købt ejendommen af KFI Erhvervsdrivende Fond og dermed kan visionerne få liv.

"Købet er et vigtigt skridt for den fremtidige udvikling af Fredensborg som en by fyldt med liv og aktiviteter. Vi har med denne ejendom en fantastisk mulighed for at indrette et moderne bibliotek, som med tiden rummer langt flere funktioner og mødesteder, end dem vi kender i dag. Vi kan eksempelvis åbne ejendommen for en masse nye foreningsaktiviteter, så vi får et nyt attraktivt mødested midt i byen. En lægepraksis er afgjort også en mulighed", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen og tilføjer, at den nye anvendelse af ejendommen spiller perfekt sammen med kommunens store investeringer i Den Grønne Slotsby og forskønnelsen af området foran slottet og Jernbanegade, hvormed den centrale del af byen samlet set får et stort løft.

Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget, ser også store perspektiver i flytningen:
"Et blomstrende og mangfoldigt kulturliv spiller en meget stor rolle for det liv og de aktiviteter, som vi ønsker for Fredensborg. Og biblioteket er netop et vigtigt arnested for både kultur- og foreningslivet i byen - og det tror jeg kun bliver endnu stærkere, når lokalerne og de mange brugere bliver en integreret del af Jernbanegade.. Jeg ser derfor også frem til, at der nu går en god proces i gang med alle interessenter om dels det fremtidige bibliotek og dels hvordan vi bedst muligt udnytter alle ejendommens lokaler".

Med det seneste budgetforlig er der afsat i alt 42 mio. kr. til køb af ejendommen samt indretning af biblioteket i stuetagen i Jernbanegade 3. Herudover er der afsat 10 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 til etablering af et sundhedshus, en lægeklinik eller andre byudviklingsaktiviteter i Fredensborg By.

Radio Humleborg har tidligere talt med Thomas Lykke Pedersen om byrådets arbejde i 2020. Dengang sagde han dette om køb af Jernbanegade 3: