Selv om det har sneet og været koldt i nogen tid, så er der ikke åbnet for færdsel på nogle af søerne i Fredensborg kommune endnu.

Nordsjællands Park og Vej tjekker tykkelsen på isen og når denne er over 13 cm opsættes skilte med teksten: Færdsel på isen er tilladt.

De steder, hvor der ikke er opsat skilte eller hvor der er opsat skilte med færdsel forbudt, er det ikke tilladt at gå ud på isen.

Esrum Sø og Lergravene bliver ikke på noget tidspunkt åben for færdsel. Det er store søer med stor gennemstrømning af vand og de vil derfor ikke være sikre at færdes på.