Indskrivning af elever til folkeskolen i Fredensborg Kommune er afsluttet, og alle forældre til kommende børnehaveklasseelever har fået besked om den kommende skolestart, men ikke alle har fået deres ønske opfyldt. Langebjergskolen i Humlebæk har været nødsaget til, at afvise alle ansøgere der ikke bor i distriktet.

Indskrivningen på kommunens folkeskoler er fordelt således:

Endrupskolen får 41-43 elever i to børnehaveklasser (klassekvotient på ca. 21).
Fredensborg Skole, Benediktevej, får 63-66 elever i tre børnehaveklasser (klassekvotient på ca. 22).
Fredensborg Skole, Karlebo, får 10 elever, der indgår i en samlæst klasse med 1. klasse.
Kokkedal Skole får 83 elever i tre-fire børnehaveklasser (klassekvotient på enten 21 eller 27,5).
Humlebæk Skole får 54 elever i to børnehaveklasser (klassekvotient på 27).
Langebjergskolen får 55 elever i to børnehaveklasser (klassekvotient på 27,5).
Nivå Skole får 69 elever i tre børnehaveklasser (klassekvotient på 23).

Flere ansøgere til Langebjergskolen end forventet

Det har desværre ikke været muligt at imødekomme alle ønsker ved dette års indskrivning. Langebjergskolen har været nødsaget til, at afvise alle ansøgere der ikke bor i distriktet. Det drejer sig om 12 ansøgere fra andre distrikter i Fredensborg Kommune (primært fra Humlebæk Skoles distrikt), hvoraf syv har søskende på skolen, samt en ansøger fra en anden kommune.

Ud fra de prognoser kommunen har fået lavet, har det ikke været muligt at forudsige, at der ville være flere ansøgere til Langebjergskolen, end der er kapacitet til.

Forældrene til de børn, der ikke fik imødekommet deres ønske, blev kontaktet telefonisk af administrationen. De udviste alle forståelse for situationen. 10 valgte deres distriktsskole, mens de resterende tre valgte en privatskole.

Alle blev tilbudt at blive skrevet op på en venteliste til Langebjergskolen, hvor eventuelle ledige pladser fordeles efter samme principper som ved den almindelige indskrivning, skriver kommunens administration i en oreintering til Børne- og Skoleudvalget.

 

Relateret artikel: Stadig flere vælger folkeskolen først i Fredensborg