Det går godt for Fredensborg Kommunes folkeskoler: Elevernes trivsel og karakterer ligger år efter år blandt landets bedste, og forældrene har kvitteret ved at give skoler og SFO'er den fjerde højeste score i en national tilfredshedsundersøgelse. Det glæder derfor også politikerne, at stadig flere forældre tilvælger kommunens skoler.

"Vi prioriterer vores folkeskoler højt, og de faglige og trivselsmæssige flotte resultater afspejler dygtige og engagerede lærere og pædagoger. Dette års indskrivning af nye elever viser med alt ønskelig tydelighed, at kommunens børnefamilier finder alle vores skoler attraktive.. Det er med andre ord et forrygende flot resultat, som vi kan være stolte af", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget, er enig og ser lyst på fremtiden for kommunens skoler:
"I år begynder 80 pct. af de nye skolebørn i en af vores folkeskoler - for to år siden var det 75 pct. Det er en flot stigning, og jeg er helt sikker på, at vi nu ser resultatet af et langt sejt træk, hvor vi har udviklet og forbedret vores skoler. Så når flere forældre foretrækker vores folkeskoler, er det ganske enkelt fordi, at skolerne gør det godt og kan konkurrere med de mange alternative tilbud. Derudover vil jeg også nævne, at vi med det store skoleprojekt Fremtidens Folkeskoler - hvortil der er afsat over 700 mio. kr. over 12 år - viser en klar politisk vilje i et enigt byråd til at prioritere vores skoler. Det er virkelig godt".

Børne- og Skoleudvalget behandler sagen om dette års skoleindskrivning på næste møde. Af dagsordenen fremgår, at der ved dette års indskrivning var 460 mulige distriktsbørn til skolerne i Fredensborg Kommune. Heraf søgte 368 en folkeskole i kommunen. Derudover søgte 73 en privatskole (enten i Fredensborg Kommune eller i en anden kommune) eller en folkeskole i en anden kommune. De resterende børn skal enten skoleudsættes eller er visiteret til specialskole. I alt har 79,8 pct. af kommunens børn søgt en folkeskole i kommunen. Mellem distrikterne varierer andelen fra 66,7 pct. til 93,7 pct.

Særligt for Kokkedal Skole er der tale om en stigning i søgningen til skolen. I Kokkedal er der traditionelt en stor søgning til privatskoler og også til folkeskolerne i nabokommunen. Kokkedal Skole er inde i en rigtig god udvikling og har på to år oplevet en stærkt øget tilslutning fra familierne i Kokkedal med stigning på 15 procentpoint - fra 58 pct. i 2019 til 73 pct. i 2021.

Skoledistrikt: Andel som har søgt folkeskole i kommunen

Endrupskolen 88,6 %
Fredensborg Skole 90,8%
Humlebæk Skole 82,1%
Kokkedal Skole 73,0%
Langebjergskolen 93,7%
Nivå Skole 66,7%

I alt 79,8 pct.