Det blev et år, hvor corona overskyggede næsten alt. Så er det sagt. Og lad det også være sagt, at jeg inderligt håber, at 2021 bliver året, hvor vi hurtigt vender tilbage til den tilværelse, som vi alle savner

En tilværelse hvor vi kan mødes frit med alle vi vil, give hinanden et godt håndtryk eller kram. Hvor vi trygt kan besøge vores kære på plejehjemmet, hvor de unge kan tage på festival, og hvor de mange gode kræfter i vores kultur- og idrætsliv igen kan blomstre og slå sig løs.

Men ser vi bort fra alt det, som coronaen har skygget for, så var der altså også meget at glæde sig over i 2020. Lad mig blot nævne lidt af det:
Alle vores skoler fik topkarakter i en landsdækkende undersøgelse af forældrenes tilfredshed. Dermed fortsætter skolerne deres gode stil med at placere sig helt i top i alle undersøgelser – fx af elevernes trivsel og karakterer. Det kan vi kun være stolte af. For hermed er vi med til at give vores børn en god start på livet. Og så er gode skoler vigtige for at tiltrække nye familier til vores fire dejlige bysamfund og de naturskønne områder på landet.

For at gøre skolerne endnu bedre, har vi i byrådet afsat op mod en milliard kroner til at indrette nye læringsmiljøer og energi- og klimavenlige lokaler på alle vores skoler. Vi bygger allerede på Kokkedal Skole. Næste skridt er en helt ny skole i Nivå. Herefter tager vi fat i Fredensborg og Humlebæk.
For Nivå vedtog byrådet i sommer en samlet plan for udviklingen af hele bymidten. Dermed kan private investorer og kommunen endelig komme i gang med at bygge en helt ny bymidte med nye boliger og butikker. Udover ny skole er der bl.a. også en svømmehal på vej til Nivå som en del af Generationernes Hus.

For Fredensborg har byrådet truffet et vigtigt valg og ønsker nu at købe ejendommen, hvor biblioteket ligger, så det i stedet kan flyttes ned i stueetagen i det nedlagte supermarked og på den måde være med til at skabe mere liv og synlig aktivitet i Jernbanegade.

I Kokkedal er håndværkerne allerede gået i gang med at bygge Gymnastikkens Hus til kommunens mange dygtige gymnaster. Og mon ikke de også glæder sig til at lave gymnastikopvisninger igen uden at skulle bekymre sig om corona?

I Humlebæk blev håndværkerne færdige med at bygge Skovgården – det nye store pleje- og rehabiliteringscenter. I 2021 intensiverer vi arbejdet med at vedtage en god plan for, hvordan vi bedst udvikler bymidten i Humlebæk, så vi får endnu bedre rammer for et aktivt kultur- og foreningsliv.

I hele kommunen vil der fremover blive mere biodiversitet, da byrådet har besluttet at omlægge i alt 50 hektar jord fra almindelig landbrugsdrift til områder, hvor naturen og biodiversiteten kan udfolde sig. Samtidig tager vores nye tværgående Klimaråd fat på sin store opgave med samle hele kommunen bag en endnu mere effektiv klimaindsats, så vi når alle vores mål.

Og så vil jeg til sidst nævne, at et enigt byråd i september fandt sammen om et budgetforlig, som jeg klart mener, er det bedste i kommunens historie. For udover at sikre kommunens bundsolide økonomi og afdrage hele gælden, så har vi også afsat penge til en lang række forbedringer af vores velfærd til både børn og ældre. Samtidig investerer vi i en endnu bedre indsats for miljø og klima, så vi fortsat kan vise vejen frem på det felt.

At vi kan præstere så flotte resultater, skyldes i høj grad kommunens mange dygtige medarbejdere, som igen i år – og på trods af corona - har gjort en flot indsats hele vejen rundt. Tak til jer!
Samtidig vil jeg gerne have lov til at takke alle de borgere i kommunen, der som frivillige og aktive i foreninger yder en helt særlig indsats, som umuligt kan gøres op i penge, men som har kæmpe betydning for manges livskvalitet.

Med disse ord vil jeg ønske alle – borgere og medarbejdere - i Fredensborg Kommune et rigtigt godt nytår!