46 kommuner er udvalgt til at deltage i projektet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. Fredensborg er en af dem. Sammen skal kommunerne udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen

I dag blev Fredensborg Kommune udvalgt til at være med i et fint selskab af 46 danske kommuner i projektet DK2020. Kommunerne i projektet skal udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5 °C målsætning og løfte det lokale klimaarbejde til international "best practice". Det er samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

"Klimaproblemerne vokser sig stadig større og vi må alle bidrage til at finde gode løsninger. Derfor er jeg stolt over, at Fredensborg Kommune nu er udvalgt til at deltage i DK2020. Her bliver vi en del af en national indsats om at lave en klimaplan for, hvordan vi bliver klimaneutrale og modstandsdygtige overfor klimaforandringerne i 2050 og sætter dermed turbo på vores lokale klimaindsats, som også hele byrådet bakker op om", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Udvalgsformand Lars Simonsen glæder sig også over, at Fredensborg Kommune er med i DK2020:
"At vi kommer med i DK2020 nu harmonerer perfekt med vores igangværende klimaindsatser, og de nye indsatser der netop er afsat penge til i kommunens kommende budget. Med DK2020 projektet skal vi skitsere en plan for, hvordan vi bliver klimaneutrale i 2050 og opnår det i fællesskab med byens borgere, erhvervsliv og foreninger. Vi starter dermed en spændende og vanskelig rejse, men det skal nok lykkes, hvis vi arbejder sammen".

Det særlige ved de klimaplaner, som skal udarbejdes i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Klimaplanen skal udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen viser vejen til netto nuludledning af drivhusgasser senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover skal klimaplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst godkendes af det internationale bynetværk C40, hvis den lever op til de internationale standarder.

Det er ambitiøst, men Fredensborg Kommune starter ikke helt forfra. Siden 2008 har kommunen haft fokus på klimaet og arbejdet med bl.a. energibesparelser i bygninger, boliger, virksomheder og transport og klimatilpasning bl.a. i Kokkedal og Usserød Å samarbejdet. Og i efteråret vedtog byrådet oprettelsen af et Klimaråd, som også vil bidrage til arbejdet med udviklingen af kommunens DK2020 klimaplan.