Efter 1½ års arbejde med at forvandle det tidligere skydebaneareal ved Langstrup Mose til grøn og vild natur til glæde for dyr og mennesker blev mosen officielt erklæret genoprettet forleden dag. 

Teamleder Malene Holm og biolog Lotte Rye Vind, udvalgsformand Lars Simonsen og borgmester Thomas Lykke Pedersen i Langstrup Mose.
Som følge af forsamlingsrestriktionerne foregik det dog lidt anderledes end sædvanligt. Borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformand Lars Simonsen var nemlig inviteret til en gummistøvletur i Langstrup Mose, hvor teamleder Malene Holm fra miljøafdelingen fortalte om projektet og biolog Lotte Rye Vind fortalte om frøer og nattegale.

Dyr som fremover får gode vilkår i mosen med en mosekone der kan brygge i fred.

Forud er gået et møjsomt arbejde med at fjerne forurenet jord og synligt affald i form af lerduer og haglskåle på den gyngende mosegrund.
Både borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformand Lars Simonsen var fuld af begejstring for den "nye" Langstrup Mose.

"Hermed giver vi grøn og vild natur videre til både mennesker og dyr", sagde borgmesteren og tilføjede; "Jeg håber, at borgerne i Fredensborg Kommune og ikke mindst børnene kommer på tur herud, ser den fantastiske natur og oplever en gyngende mosebund."
Lars Simonsen udtrykte også glæde over det store og dygtige arbejde, der var gennemført for at ændre Langstrup Moses status fra forurening til naturskønt område. "Det er en glæde, at vi er kommet hertil med fokus på natur."

Hvorfor genopretning

I maj 2017 besluttede Byrådet at nedlægge forbud mod fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane, indtil miljøgodkendelsens vilkår 12 om renholdelse og fjernelse af affald på skydebanen var overholdt.

Efterfølgende meddelte Karlebo Sogns Jagtforening kommunen, at det bliver et permanent stop for skydning.
Firmaet HedeDanmark, som har stor erfaring med gravearbejder i moseområder med særlig skånsomme metoder for oprensning af forurenet jord, gik i gang med oprensning og genetablering i tæt samarbejde med miljøafdelingen i efteråret 2019.

Der er opgravet og bortkørt knap 7.000 tons forurenet jord, heraf ca. 4.400 tons med indhold af lerduer og haglskåle. Vegetation er ryddet og der er etableret tre lavbundede søer. Den naturlige vandstand i mosen er genskabt ved at sløjfe drængrøfter. Mosen er vigtig i forhold til kommende klimapåvirkninger. Den opsamler regnvand i regnfulde perioder og den våde mosejord binder CO2 i jorden.


Langstrup Mose i dag

Langstrup Mose er i dag forvandlet til et rigt naturområde som hjælper med at genoprette insekt- og plantelivet. Naturen består af en mosaik af lysåben eng, lavvandede søer, mose med tætte pilekrat og rørskov. Variationen i naturen skaber mange forskellige levesteder for et rigt dyre- og planteliv.

Både vandinsekter og padder som grøn frø huserer i vandhullerne. Projektet passer altså fint med kommunens ambitioner om at fremme naturen, og endog slippe af med en grim forurening.
Stierne i Langstrup Mose har fået nyt gruslag, så det er nemt at gå i området og nyde den særlige natur.
Der vil i løbet af foråret blive sat skilte op, så besøgende kan få indblik i mosens rige dyreliv.


Og så var der lige 200 kr. sedlen

I Langstrup Mose er der for mange år siden fundet en bælteplade fra bronzealderen. Bæltepladen er det mest imponerende af alle danske bronzesmykker. Pladen blev fundet i en tørvemose i Langstrup sammen med to spiralarmringe og en kniv. Under det store gravearbejde, hvor Nordsjællands Museum var tilknyttet, blev der desværre ikke gjort lignende fund, men bæltepladen pryder i dag den danske 200 kr. seddel.

Bæltepladen fra Langstrup er en bælteplade, dvs. en plade, der anbragtes i bæltet foran på underlivet, i bronze med en diameter på 28 cm, den er fra ca. 1400 f.Kr. Den blev fundet i 1879 i en mose ved Langstrup i Nordsjælland. Bæltepladen fra Langstrup er det ene af to motiver på de danske 200-kronesedler. 

200-kronesedlen optrådte første gang i 1997. Den 9. april 2003 blev sedlen opgraderet med blandt andet hologram og fluorescerende farver.

Den 19. oktober 2010 blev 200-kronesedlen udsendt i en ny udgave, som en del af opdateringen mellem 2009 og 2011 af alle danske pengesedler.

Sedlen er, som de øvrige sedler i den nye serie, designet af kunstneren Karin Birgitte Lund. På forsiden optræder Knippelsbro, og på bagsiden er Bæltepladen fra Langstrup afbilledet sammen med et kort over det østlige sjælland, med placeringerne for broen og fundet af bæltepladen markeret med cirkler.

Bæltepladen kan i dag ses på Nationalmuseet i København.