En ny undersøgelse blandt beboerne på plejecentrene og deres pårørende viser høj tilfredshed med pleje, omsorg og omgangstone. Mindst tilfredshed er der med aktiviteterne for beboerne.

I begyndelsen af august interviewede Fredensborg Kommune i alt 288 beboere og pårørende om deres oplevelser og tilfredshed med kommunens fem plejecentre. Det skete i lyset af TV2's optagelser af plejesvigt af demente på to jyske plejecentre.

Nu er svarene samlet og resultatet er meget tilfredsstillende, konkluderer Hans Nissen, der er formand for Social- og Seniorudvalget:

"Det er meget fine svar. I fire ud af fem kategorier er det helt store flertal tilfredse. Det gælder oplevelsen af plejen, omgangstonen, omsorgen samt samarbejdet og dialogen med personalet. I den femte kategori - aktiviteter for beboerne - er tilfredsheden knaps så høj. Det kan formentlig også hænge sammen med, at mange aktiviteter og samarbejdet med de frivillige nu har været lukket ned i lang tid på grund af Covid-19.", siger Hans Nissen og fortsætter:

"Vi undgår aldrig fejl i en så stor organisation, hvor mange hundrede borgere og ansatte hver eneste dag året rundt skal mødes og håndtere svære situationer. Vi skal derfor også altid være parate til at lære af vores fejl. Men denne undersøgelse bekræfter vores indtryk af, at vi har fem velfungerende plejecentre, hvor beboerne mødes med respekt og får en værdig pleje. Og at man lykkes med at tage en god dialog, hvis der er problemer, som skal løses. At det rent faktisk lykkes så godt, skylder vi alle de ansatte og deres ledere en stor tak for", slutter Hans Nissen.

Resultatet af undersøgelsen og samtalerne med beboerne og pårørende blev drøftet på Social- og Seniorudvalgets møde mandag den 17. august, hvor også plejecentrenes ledere deltog.