Med en donation på 3,2 mio. kr.. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Fredensborg Kommune nu udrulle projektet "Sproggaven med i skole" i hele indskolingen. Dermed kan lærerne fokusere endnu mere på elevernes sproglige udvikling 

Så er "Sproggaven" også på vej til eleverne i indskolingsklasserne
Et godt sprog er meget ofte hovednøglen til både læring og trivsel i børnenes liv. Derfor har Fredensborg Kommune i flere år målrettet arbejdet med den sproglige udvikling i vuggestuer og børnehaver. Med en ny donation kan det arbejde nu også udbredes til eleverne i indskolingen.

"Børnenes tidlige sproglige udvikling har afgørende betydning for, hvor godt de kommer i gang med at lege og lære. Derfor har vi i flere år - og med stor succes - arbejdet med Sproggaven og dens metodik i vores dagtilbud. Nu er det indskolingens lærere og pædagoger, som skal lære metoden, så børnene oplever en god og genkendelig overgang, når de begynder i skole. At vi nu kan give børnene "Sproggaven med i skole", er derfor bare en super god nyhed", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget, uddyber:
"Der er stor forskel på hvor sprogligt udviklet børnene er, når de begynder i vuggestue og skole. For at give alle vores børn de bedst mulige chancer og muligheder her i livet, ønsker vi at fokusere på det enkelte barns niveau og potentiale. Jeg er derfor virkelig glad for den generøse donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som gør at vi nu også kan udbrede en god metode til de yngste skoleelever".

Donationen er et vigtigt bidrag til at kompetenceudvikle indskolingens medarbejdere i en læringsmetode, som fremmer det tværprofessionelle samarbejde om børnenes læring i Fredensborg Kommune.

Børnene vil komme til at opleve et kendt sprogligt læringsmiljø i overgangen fra dagtilbud til skole. Ved at skabe tryghed, kontinuitet og genkendelighed omkring overgangen er det målet at fremme det faglige niveau og dermed børnenes trivsel og motivation.

Projektet bygger ovenpå "Sproggaven", som er gennemført som et 4 årigt projekt i dagtilbud sammen med Nationalt Videnscenter for læsning. "Sproggaven" har vist rigtig gode resultater med børn, der møder skolen med et godt sprogligt beredskab.

Resultaterne viser sig i sprogvurderinger 3 uger henne i 0. klasse og senere i læseprøven sidst i 0. klasse. Med projektet "Sproggaven med i skole" kan vi udvikle læringsmetoden blandt SFO'ens og indskolingens medarbejdere, og børnene vil opleve, at blive støttet i deres eget hverdagssprog - som skal udvikles til det fagsprog, som anvendes i skolen.