Flere og flere flytter til Fredensborg Kommune og mange nye boliger er derfor på vej. Samtidig efterspørger flere ældre en anden type bolig end villaen. Med den nye Bolig- Arkitektur- og Ejendomspolitik sætter byrådet retning for den fremtidige udvikling.

Byrådet har netop vedtaget en ny Bolig- Arkitektur- og Ejendomspolitik, der sætter en samlet retning for, hvordan Fredensborg Kommune også i fremtiden er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.

"Det er første gang, vi vedtager en politik som skaber sammenhæng mellem de behov, vi har for at udbygge kommunen med nye boliger, hvilke boligformer vi ønsker og hvordan vi med kommunens egne ejendomme skaber aktive fællesskaber. Dermed har vi et solidt grundlag at udvikle kommunen på mange år frem", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, uddyber:
"Med denne politik ønsker vi at sikre den højest mulige kvalitet til så mange som muligt. Det gør vi ved for første gang at se såvel private som kommunale bygninger i sammenhæng. Politikken afspejler derfor vigtigheden af, hvordan bygningerne - med deres forskellige funktioner, arkitektur og indretning - tilsammen danner rammen om byliv og møder mellem borgerne.

Samtidig ønsker vi at skabe et godt udbud af boliger, som tilgodeser de behov borgerne i Fredensborg Kommune har gennem hele livet. Det skal være med til at sikre, at kommunen skal være et trygt og godt sted at bo for børn, unge, voksne og ældre".

Den nye Bolig- Arkitektur- og Ejendomspolitik har tre temaer under titlen: "Bygninger og byrum skaber liv":

1. Et godt sted at bo for alle
2. Bygninger og byrum med noget på hjertet
3. Gode rammer for aktive fællesskaber

Politikken blev vedtaget af byrådet den 29. juni.