Foråret viser sig i denne tid fra sin bedste side. Alt spirer og gror og samtidig har mange haft fri eller i hvert fald været mere hjemme end normalt. Og det giver rig lejlighed til at trimme haven og anden beplantning.

Uanset om du bor på en privat fællesvej eller offentlig vej, er det din opgave som grundejer, at sørge for at beplantningen ikke vokser udover din matrikel.

Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod vejen, fortovet og offentlige stier – det øger trafiksikkerheden for alle, der færdes ved dit hus.

Dog må træer og buske gerne rage ind over vejareal eller fortov, så længe der er den rigtige frihøjde, det oplyser Fredensborg Kommune på deres hjemmeside, med tilhørende billedmateriale – se nærmere på billedet.