Den nye affaldsordning starter hos etageboliger og rækkehuse lige efter påske. Alle boliger får en infofolder om den nye affaldsordning og en sorteringsvejledning.

 

Efter påske er over 3.400 etage- og rækkehuse i kommunen klar til at modtage beholdere til sortering af papir, glas, metal, plast, pap og restaffald. Indførelsen af den nye affaldsordning sker etapevis.
Fredensborg Forsyning leverer de nye affaldsbeholdere i uge 16 og 17 efter påske til de boligforeninger i Kokkedal, Nivå, Fredensborg og Humlebæk, der er klar. Beholderne kan benyttes straks efter modtagelse og opstilling.


Borgmester Thomas Lykke Pedersen ser frem til, at den nye affaldsordning nu kommer i gang:
"Med den ny affaldssortering kommer alle til at bidrage til øget genanvendelse af ressourcerne. Derved kommer Fredensborg Kommune tættere på EU-målet om 60 pct. genanvendelse i 2030. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle grundejerforeninger og boligselskaber for det store engagement, som de allerede har lagt i, at den nye ordning kommer godt fra start".


I første omgang bliver det muligt at sortere papir, glas, metal, plast, pap og restaffald, der hvor man bor. Mulighed for frasortering af madaffald er endnu ikke besluttet, men forventes at blive indført i kommunen på et senere tidspunkt.


Flemming Rømer, formand for Fredensborg Forsynings bestyrelse, uddyber:
"Når du har sorteret dit affald, sørger vi for - i samarbejde med Norfors - at affaldet bliver samlet ind, og at de forskellige affaldsfraktioner bliver holdt adskilt helt frem til behandlingsanlæggene. Dermed sikrer vi, at, sorteringen gør en forskel og alt ender, hvor det skal", siger Flemming Rømer og tilføjer:
"Vi har endnu ikke fastlagt, hvornår affaldsordningen indføres for enfamilieboliger, men et godt bud er slutningen af 2020".


På Fredensborg Kommunes hjemmeside kan man læse om, hvad der sker med affaldet, finde inspiration til indendørs sortering, FAQ og meget mere. Det er også muligt, at printe skilte til affaldsskuret med billeder af de forskellige affaldsfraktioner, plakater til opgangen, ligesom sorteringsvejledninger på engelsk, arabisk og tyrkisk kan hentes der.