For at skabe større biodiversitet foretager kommunen snarest en kontrolleret afbrænding af græsset på marken mellem Holmegårdsvej og Usserød Ådal. Afbrænding af det tørre græs er en god måde at foretage naturpleje på og giver større biodiversitet med både flere blomster og insekter.

”Det kan måske umiddelbart overraske, at det er godt for naturen at brænde den af med jævne mellemrum. Men det er en meget effektiv og anerkendt metode til naturpleje, som blandt andet bruges i stor stil i Sverige og i andre danske kommuner”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og fortsætter:

”Afbrændingen sker naturligvis kontrolleret, så vi sikrer os, at det kun er det tørre græs, som brænder af. Afbrændingen fjerner næringsstoffer, især kvælstof, og det giver bedre muligheder for at flere overdrevsplanter kan spire fra de frø, som er i jorden. Målet er større biodiversitet med flere blomster og insekter på arealet – og dermed efterleve de ambitiøse politiske målsætninger, som vi har vedtaget i Fredensborg Kommune”.

Det er firmaet 360 Natur som står for afbrændingen af græsset på marken mellem Holmegårdsvej og Usserød Ådal. Firmaet har flere års erfaring med afbrænding som naturpleje. Beredskabet er orienteret og Miljøstyrelsen har givet tilladelse til afbrændingen.

Plan- Miljø- og Klimaudvalget skal vedtage den endelige plejeplan for Græstedgård Naturområde på førstkommende møde, men afbrændingen skal ske nu, hvor græsset er tørt og samtidigt ikke er begyndt at vokse.

Afbrændingen forventes at ske i uge 13 eller en af de kommende uger, når vejret holder tørt et par dage.

Marken, der skal brændes af, er markeret med rødt øverst lige vest for jernbanen.