År efter år scorer kommunens folkeskoler højt på både karakterer og trivsel. Den seneste opgørelse viser heldigvis ingen undtagelse: Ved sidste års afgangsprøver steg karaktergennemsnittet fra 7,6 til 8,0.

Folkeskolerne i Fredensborg Kommune har det godt. Elevernes trivsel og karaktergennemsnit ligger højt – og pænt over landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet nåede sidste år op på hele 8,0 mod 7,6 året før.
Det viser den nye kvalitetsrapport for skoleområdet, som Børne- og Skoleudvalget får fremlagt på mødet den 5. marts.

Udvalgsformand Per Frost Henriksen glæder sig over de flotte resultater:
”Trivsel og gode karakterer kan og skal gå hånd i hånd – og det er jeg utroligt glad for sker på vores folkeskoler. Jeg kan derfor kun være imponeret over den store og flotte indsats, som alle – både ansatte og elever – igen præsterer på vores skoler”, siger Per Frost Henriksen og fortsætter:
”Det er jo samtidigt et super privilegeret udgangspunkt at have for kommunens største udviklingsprojekt til dato: Fremtidens Folkeskoler. I det projekt investerer vi flere hundrede millioner kr. i nye læringsmiljøer og bygninger, så vores skoler også om 10, 20 og 30 år er helt i front – hvor de hører hjemme”.

I kvalitetsrapporten, som kommunens administration udarbejder hvert andet år, fremhæves en række overordnede resultater:

Karakterer
Afgangskaraktererne for eleverne i 9. klasse er samlet set steget på tværs af skolerne. Gennemsnittet for samtlige prøvefag er i skoleåret 18/19 på 8,0 mod sidste års 7,6.
Skolernes resultater ligger i intervallet 7,3 - 8,7.

Trivsel
På 4.-9. klassetrin ligger elevernes trivsel i gennemsnit på 3,8 i Fredensborg Kommune, næsten på niveau med de to foregående skoleårs score på 3,9. Trivselsgennemsnittet ligger stadig højere end det nationale gennemsnit. Trivslen opgøres under fire temaer, hvoraf den sociale trivsel har det bedst med et gennemsnit på 4,2. Elevernes oplevelse af at få støtte og inspiration er indikatoren med det laveste gennemsnit på 3,3. Faglig trivsel og elevernes oplevelse af ro og orden har begge et gennemsnit på 3,8.

Løfteevne
På fire af kommunens seks folkeskoler har eleverne et højere karaktergennemsnit end elever på landsplan med tilsvarende sociale baggrund. Denne forskel mellem forventet og faktisk karaktergennemsnit kaldes undervisningseffekten. I Fredensborg Kommune har folkeskolerne i gennemsnit en positiv undervisningseffekt på 0,15, hvilket placerer kommunen som nummer 23 af de 98 kommuner i landet. Undervisningseffekten er større på folkeskolerne end på privatskolerne i kommunen set over en treårig periode. Henover tre skoleår har fire ud af seks folkeskoler i kommunen en positiv undervisningseffekt, hvilket peger på, at de løfter eleverne til et højere fagligt niveau end forventet. Dette gør sig ikke gældende for nogen af privatskolerne i kommunen.

Uddannelsesparathed i 10. klasse
10. klasse elevernes uddannelsesparathed vurderes i starten og i slutningen af skoleåret. Andelen af uddannelsesparate steg over året fra lidt over halvdelen til 97 pct. 10. klasse er således med til at modne en stor del af eleverne i deres uddannelsesparathed