Partierne bag budgetforliget er enige om at give en ekstra bevilling på 11,3 mio. kr. til Kokkedal Skole, så skolen kompenseres for de store udgifter til brandsikring, der følger med indretning og ombygning af skolen ved realisering af projektet Fremtidens Folkeskole i Fredensborg Kommune.Som følge af en forventet udgift til brandsikring på 11,3 mio. kr. kunne det planlagte projekt for Fremtidens Folkeskole og nye læringsmiljøer på Kokkedal Skole ikke realiseres indenfor det afsatte budget på i alt 35 mio. kr. Derfor behandlede Børne- og Skoleudvalget den 6. februar en sag, hvor projektet blev tilpasset til budgettet - dvs. i en markant reduceret udgave.

Partierne bag budgetforliget har, med afsæt i sagen i Børne- og Skoleudvalget, drøftet sagen. For partierne har det været afgørende, at det ambitiøse projekt for Fremtidens Folkeskoler og de massive investeringer i læringsmiljøerne kommer godt fra start.

Partierne er derfor enige om, at de afsatte 35 mio. kr. til projekt Fremtidens Folkeskoler på Kokkedal Skole anvendes som tiltænkt i det oprindelige projektforslag. Omkostningerne til brandsikring af skolen (11,3 mio. kr. som følge af projekt Fremtidens Folkeskole) finansieres selvstændigt i forbindelse med en kommende budgetrevision og/eller med vedtagelsen af budget 2021-2024.

"Det har ligget alle partierne bag budgetforliget meget på sinde, at Kokkedal Skole får det løft i læringsmiljøer mv. som det oprindeligt var tiltænkt i projektet. Elever og lærere er gået helhjertet ind i udmøntningen af midlerne, og det er derfor ekstra vigtigt, at både de og skolens bestyrelse kan genkende det høje ambitionsniveau i det endelige projekt", siger Børne- og Skoleudvalgets formand, Per Frost Henriksen, og fortsætter
"Det er derfor rigtig glædeligt, at vi er enige om at tilføre ekstra midler til projektet, så vi kan finansiere myndighedskravene.