Du vil opleve, at din pris for vand og vandafledning i alt stiger med 1,25 kr. pr. m3. Det betyder at 1 m3 forbrugt vand kommer til at koste 58,19 kr. i 2020, det oplyser Fredensborg Forsyning på deres hjemmeside.

Din vandpris stiger med 63 øre pr. m3 inkl. moms, der svarer til 50 øre ekskl. moms - og bliver 17,50 kr. pr. m3 inkl. statsafgifter og moms.

Hertil skal tillægges betaling for vandafledning og din spildevandspris stiger også med 63 øre pr. m3 inkl. moms og med 50 øre ekskl. Den bliver i 2020 til 40,69 kr. pr. m3 inkl. moms.

Den samlede pris for vand og spildevandsafledning stiger således med 1,25 kr. og bliver i 2020:
58,19 kr. pr. m3 forbrugt vand inkl. moms. (1 m3 = 1000 liter vand).

Det betyder, at du kan spare godt 58 kr. ved at bruge 1000 liter mindre vand.

Læs mere om prisstigningen på vand her

http://www.fredensborgforsyning.dk/news/442/237/Vandpris-2020/?fbclid=IwAR2YsqpXa565lUavX-jKiY1icdGv-38R97NR0KWFb7G2asN-Ku7kOqkm4WQ