Fredensborg Byråd besluttede den 27. januar, at kommunens administration skal søge at indgå en lejeaftale med ejeren af bygningen på Helsingørsvej 2, det tidligere posthus. Målet er at bygningen dels skal udlejes til praktiserende læger, som har efterspurgt mere plads i byen, dels indrettes til kommunale sundheds-funktioner.

”Mange borgere i Fredensborg har været bekymrede for, om lægerne ville flytte væk fra byen og at man derfor var tvunget til at transportere sig til fx Hillerød eller Humlebæk for at komme til sin egen læge. Men med denne beslutning og vores aftale med lægerne ser jeg frem til, at vi snart kan tilbyde lægerne eftertragtede lokaler i bymidten. Dermed skulle bekymringen for lægernes fremtid i byen gerne være et overstået kapitel”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Formand for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen uddyber:

”Det nedlagte posthus ligger rigtig godt i byen og passer noget nær perfekt til formålet. På 1. sal kan vi tilbyde lægerne velegnede lokaler til deres praksis. I stueetagen kan kommunen indrette akutsygeplejefunktion, sygeplejeklinik og lokaler til hjemmeplejen. Dermed får vi et egentligt sundhedscenter i Fredensborg by”, siger Hans Nissen.


Det nye center forventes klar til indflytning ultimo 2021.


På byrådsmødet den 27. januar 2020 blev borgmester og kommunaldirektør bemyndiget til at afslutte de nødvendige lejekontrakter med parterne samt ansøge Social- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.