I december skulle alle forældre til børn i kommunens daginstitutioner tage stilling til, om de vil fravælge frokostordningen. Resultatet viste en overvældende tilslutning på 99,5 pct. til frokostordningen i de fire børnehuse med i alt ca. 1.400 børn. 

Forældre til børn i daginstitutioner skal have mulighed for at fravælge den obligatoriske frokostordning mindst hvert andet år. Det siger loven. I december 2019 blev der derfor igen gennemført en proces i både de kommunale og selvejende institutioner, hvor forældrene skulle tage stilling. Resultatet viser en overvældende tilslutning på ca. 99,5 pct. til frokostordningerne i kommunens institutioner.

Det resultat glæder Per Frost Henriksen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget:
”En god og sund kost har kæmpe stor betydning for, at kommunens mindste børn får den bedste start på livet – og at de hver dag har overskud til at lege, lære og udvikle sig som de skal. Jeg er derfor glad for den intet mindre end massive opbakning fra forældrene til vores frokostordninger. Jeg tror, at den hænger nøje sammen med, at vores køkkener hver dag gør sig meget stor umage med at sammensætte en perlerække af menuer til børnene – og at det i stort omfang også sker som led i en pædagogisk indsats sammen med børnene, som på den måde lærer en masse om både mad og madlavning”.

Resultatet fremgår af Børne- og Skoleudvalgets dagsorden til mødet den 14. januar 2020.

Den forrige afstemning blandt forældrene om muligt fravalg af frokostordningen blev gennemørt i 2016. Resultatet viste også dengang, at meget få forældre ikke ønskede ordningen. Forældrenes valgmuligheder vedr. frokostordning på 0-6 årsområdet var tidligere en del af Fredensborg Kommunes frikommuneforsøg, hvor kadencen i forældreafstemningen om fravalg af frokostordning var hvert fjerde år.

En af de i alt tre selvejende institutioner har etableret madordning på baggrund af en forældreafstemning.

I forbindelse med afstemningen er forældrene blevet orienteret om, at prisen på frokostordningen stiger med 41,- kr. fra 652,- kr. til 693,- kr. om måneden pr. 1. januar 2020