Fredensborg Kommune har fået tre mio. kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nyt projekt, hvor idrætsforeninger støtter medborgere med at blive aktive i foreningslivet. Udover de sociale og sundhedsmæssige gevinster er målet at styrke deltagernes tilknytning til arbejdslivet.

Med projektet Hold(H)ånd tager Fredensborg Kommune nu systematisk fat på at udbygge samarbejdet med idrætsforeningerne. Målet er, at flere af de borgere, der i dag er inaktive og udfordret i forhold til job og uddannelse, kan styrke både deres sundhed og muligheder for at få et arbejde.

Projektet er muliggjort med en bevilling på knap tre mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og bygger videre på de gode erfaringer fra både kommunens eksisterende Fritidsbutik med fokus på børnenes deltagelse i foreningslivet, og Gang i Fredensborgs mange aktiviteter i naturen.

"Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og potentiale til at blive en del af fællesskabet - ikke mindst arbejdsfællesskabet. Alle mennesker vil gerne være en del af noget, men der er desværre forskellige årsager til det ikke lykkes. I flere år har vi gennem Fritidsbutikken fået flere børn ind i foreningslivet, som af sociale eller økonomiske årsager ikke deltog. Med det her projekt kan vi afprøve forskellige måder til, hvordan vi tilsvarende kan få flere voksne med. Tak til foreningerne der igen stiller op", siger Kristian Hegaard, der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Lars Søndergaard, der er formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, ser frem til at følge projektet:
"Det er vores erfaring, at gode positive relationer, sociale netværk og oplevelser med andre modvirker marginalisering. Helt almindelige aktiviteter sammen med andre i en idrætsforening kan med andre ord være med til at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet, fordi de i fællesskabet får styrket deres egne ressourcer og dermed også deres handlemuligheder. Den chance bør alle få - og jeg ser derfor meget frem til at følge projektet".

Projektet er forankret i sundhedsteamet i Center for Kultur, Fritid og Sundhed og skal udvikles i tæt samarbejde med frivillige foreninger.

Følgende foreninger har allerede udvist interesse for at deltage i projektet: Fredensborg Boldklub, Øresund Tennis, Nivå Gymnastikforening, Nivå Trim og Fredensborg Atletik. Men andre interesserede idrætsforeninger vil få mulighed for at være med.

Fakta:

Målgruppe
Projektet er målrettet voksne, der er udfordret fysisk, psykisk og/eller socialt i en sådan grad, at de har, eller er i risiko for, at miste fodfæstet i uddannelse eller arbejdsliv.
Kendetegnende for deltagerne, udover at være sundhedsmæssig udfordret og at have svag tilknytning til arbejdsmarkedet er, at de sjældent tager del i det lokale idræts-og foreningsliv. De benytter heller ikke andre muligheder for at være fysisk aktive i deres nærområder, som f.eks. i naturen, som i øvrigt er det foretrukne motionssted for voksne borgere i Fredensborg Kommune.

Hovedaktiviteter i projektet
Fredensborg Kommune vil etablere en model for samarbejde med lokale foreninger, således at de ser en mulighed i udvikling af aktiviteter i deres foreninger, som er målrettet projektets målgruppe. I samarbejde med de foreninger, som ønsker at indgå i et sådant samarbejde, vil vi udvikle nye idrætsaktiviteter med særligt fokus på det potentiale, der ligger i at udnytte naturen til at skabe et mere aktivt udeliv. Der vil dog blive tale om både udendørs og indendørs aktiviteter.
I både etableringen af samarbejdet og udviklingen af aktiviteterne vil der være fokus på at vise foreninger, hvordan projektet rummer muligheder for deres udvikling og tiltrækning af flere medlemmer.

Bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løber over tre år og skal dels finansiere en mængde aktiviteter i foreningerne dels løn til en projektleder.