Ordningen giver alle kommunens medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistænkelige forhold direkte til ekstern og uafhængig advokat. Hvis medarbejdere i Fredensborg Kommune fremover oplever forhold på jobbet, som de mener, er problematiske og ikke kan løses via deres chef, kan de indberette det til en ekstern advokat. Det kan ske med den nye whistleblowerordning, som byrådet har besluttet.

”Der er i hele samfundet stigende opmærksomhed på whistleblowerordninger, som en vigtig kanal for medarbejdere til at komme til orde med deres bekymring om konkrete forhold og sager. Vi har i Fredensborg Kommune heldigvis ingen konkret anledning at indføre en sådan ordning, men i byrådet er vi enige om, at det er vigtigt, at medarbejderne kan vide sig sikre på en anonym ordning”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”Jeg vil dog blive meget forundret, hvis der kommer mange indberetninger til advokaten, da det er mit indtryk, at vi har en god tradition for, at vores medarbejdere går videre med deres bekymringer til deres chefer eller tillidsrepræsentant. Men muligheden for anonym indberetning skal også være der – og derfor er jeg glad for, at vi nu indfører en god ordning”, slutter borgmesteren.

Whistleblowerordningen er beskrevet til at omfatte grove, gentagne og alvorlige fejl, forsømmelser og lovovertrædelser i kommunen. Mindre alvorlige forhold er ikke omfattet af ordningen.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 ønskede byrådet at få forelagt en sag med andre kommuners erfaringer med en whistleblowerordning. På den baggrund behandlede Økonomiudvalget i maj 2019 en redegørelse for indholdet i en whistleblowerordning og andre kommuners erfaringer. Udvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med etablering af en ordning med en ekstern advokat i en prøveperiode på et år.

Den endelige beslutning om ordningen blev truffet på byrådsmødet den 16. december.

Whistleblowerordningen træder i kraft den 1. januar 2020