Plan,- Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der særligt skal fokusere på de mange klagesager over opsætning af faste hegn / plankeværker i villakvarterne.

I de lokale medier har klager fra grundejerforeninger over opsætning af især plankeværker i kommunens boligområder givet anledning til en række artikler om Fredensborg Kommunes rolle og ansvar som tilsynsmyndighed. Derfor har Plan,- Miljø- og Klimaudvalget drøftet sagen:

”Vi har besluttet i udvalget at skærpe vores fokus på hegn og andre overtrædelser af lokalplanerne. Derfor har vi bedt administrationen om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal tage hånd om de mange klagesager. Og vi er også klar til at gå i dialog med grundejerforeninger, der har særligeudfordringer med overtrædelser af lokalplaner”, siger udvalgsformand Lars Simonsen (billedet), og fortsætter:

”På vegne af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vil jeg gerne takke de borgere, som gør en stor indsats for at værne om værdierne i vores boligbebyggelser, og samtidig forsikre dem om, at kommunen vil løfte opgaven med lovovertrædelserne.
Det hører dog med til billedet, at vores administration allerede i dag anvender mange ressourcer på at lovliggøre sager omkring faste hegn, og at ulovlige forhold er blevet krævet lovliggjort. I 2019 har der bl.a. været arrangeret rundture med grundejerforeninger i forskellige bebyggelser og udsendt orienteringsbreve om reglerne, ligesom der også er truffet afgørelser i flere sager med ulovlige faste hegn, som i nogle tilfælde desværre har ført til politianmeldelse.

Men samtidig kan vi se, at antallet af sager stiger i bestemte områder, hvilket rejser spørgsmålet om, hvordan vi bedst bruger kommunens knappe ressourcer, da sager, hvor naboer klager over naboens plankeværk, kan være overraskende ressourcekrævende. Som myndighed skal kommunen sikre, at reglerne fx i lokalplaner overholdes, men det er også borgernes pligt at sætte sig ind i gældende regler omkring fx hegn”, slutter Lars Simonsen.