Belysningen har manglet i Nivå på Islandshøjparken, Nivåvej og Mergeltoften samt i Humlebæk på bl.a. Teglgårdsvej. Belysningen på bl.a. Teglgårdsvej er nu oppe og kører igen.

Kommunens driftsentreprenør Verdo oplyser, at det – lige som sidste år i Kokkedal-området – primært er gamle klasse-0 sikringsindsatser i masterne der er brændt over. Det får sikringerne i hovedskabene til at springe.

Verdo har de disponible eksperter på opgaven med at udbedre fejl, og fejlretningen forsætter både denne uge og i næste.

Det er typisk på denne tid af året, at der indrapporteres og konstateres problemer på de ældre gadebelysningsanlæg. Dels fordi de mange fejl i aftenmørket bliver meget synlige og dels fordi belastningen på anlægget stiger. Hertil kommer at der om efteråret hyppigere opstår fugt og dermed kortslutninger i de elektriske anlæg. At der har været problemer i flere områder i kommune inden for kort tid, har således ikke noget med hinanden at gøre, men skyldes årstiden og sammenfaldene defekter på anlægget.

Når først Verdo har lokaliseret og udskiftet ødelagte sikringer, går det stærkt med at reducere antal fejl. Der er i dag afmeldt, altså afhjulpet over 200 fejl.

Beboere der oplever fejl på belysningen og lamper som ikke lyser skal anmelde det på kommunens hjemmeside, hvorved Verdo får direkte besked.