Tirsdag aften lagde Fredensborg Rådhus lokaler til et generationsmøde af den helt særlige slags: 150 unge og ældre, borgere og politikere, foreninger og ildsjæle mødtes til Kulturudvalgets årlige Kulturkonference med temaet "På tværs af generationer". 

Oplæg, workshops og paneldebat er ikke fremmede elementer på en konference, men tilsæt freestyle-rap, kunstlaboratorium, improvisationsteater, streetfood og e-sport, så begynder øjenbrynene måske at løfte sig. Ikke desto mindre var det virkeligheden for de mange konferencedeltagere, der deltog i årets Kulturkonference.

Konferencen var nemlig en kulturel kogekedel, hvor generationerne på tværs skulle finde opskriften på, hvordan man i Fredensborg Kommune kan skabe flere kulturaktiviteter og projekter på tværs af aldersspænd og interesser.

"Jeg kan se, at der er en ny tendens i tiden, som handler om, hvordan vi kan blive bedre til at skabe nyt og udvikle os sammen på tværs af generationer", sagde kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen i sin velkomsttale.

"For rigtig meget tyder på, at vi bliver mere og mere nysgerrige på hinanden. Og at vi derfor også er parate til at kaste os ud i noget nyt. Altså noget andet end vi "plejer" og hvor hver generation passer sit".

Og aftenens konference bød på rig lejlighed til at kaste sig ud i noget nyt. Deltagerne skulle bl.a. samarbejde i workshops med freestyle-rapperen Pelle, kunstværkstedet Art Lab fra projekt Hjemme i Kunsten og børne- og ungdomsteatret Ragnarock. I alle værkstederne blev der skabt produkter, der fremadrettet kan danne grobund for nye samarbejdsprojekter på tværs af generationer.

Der blev også samlet idéer ind til fremtidige projekter for flere generationer, og kreativiteten hos deltagerne fejlede ikke noget. Således blev der foreslået alt fra læsefællesskaber mellem indskolingselever og plejehjemsbeboere til en kulturbus, der kan køre rundt i kommunen og samle generationerne.

Aftenen sluttede med en paneldebat med deltagelse af unge fra det fælleskommunale elevråd, ungdomsbestyrelsen i Kokkedal, politikere fra Kulturudvalget i Fredensborg Kommune og formanden fra Ældresagen i Fredensborg. Her blev der bl.a. drøftet mulighederne for oprettelse af et ungekulturråd og en straks-pulje til tværgenerationelle kulturprojekter i kommunen. Energien og motivationen for samarbejde var stor hos panel-deltagerne, og det vakte glæde hos konferencens øvrige deltagere.

I løbet af aftenen blev prisen for Årets Motiv uddelt. Vinderen blev den kun 15-årige Leonora Van Deurs, der havde lavet en flot collage med seværdigheder og kendetegn fra kommunen. Motivet kommer til at pryde kommunens julekort.