I november 1969 blev Fredensborg Hallen indviet af Kong Frederik IX. En stor dag for Fredensborg, herunder også for hallens formand og primus motor bag byggeriet, Grosserer Povl Larsen. Her i år 2019 ser den nuværende bestyrelse tilbage på de første 50 år og fortæller her om deres drømme og ønsker for fremtiden.

I indvielsen i 1969 deltog Berleburgs borgmester Bewerunge. Der blev holdt taler af daværende sognerådsformand Karl Larsen, af dansk idrætsunions formand Kurt Møller m.fl.

Efterfølgende gik de ca. 400 gæster i hallen til bords og aftenen forsatte med musik, underholdning og dans. Under sloganet ”En hal til en hel by ”var ca.10 år var gået med mange indsamlinger, baller osv. Nu havde Fredensborg endelig fået sin idrætshal. Rigtig mange var med i projektet. Der var bl.a. kørelærer Sv. Aage Hansen som samlede mange penge ind via de kendte hal reklame show på Asminderød Kro. En også meget vigtig person var også arkitekten bag byggeriet. Man have ikke penge til en arkitekt. Men så fik Poul Larsen en idé. På rådhuset arbejdede den unge arkitekt Arne Gotved, og da Poul Larsen også var sognerådsmedlem havde han nem adgang til Arne, der blev ”dikteret” til at udfører arbejdet, mod at han fik sine faktiske udgifter dækket, og så fik han lov til at beholde sit job på rådhuset. Sådan var det for ca. 60 år siden.


Der blev stillet en garanti på 2 mill. kr.af sognerådsformanden, det skete på dennes kontor, på et møde mellem Karl og Povl Larsen. Karl Larsen sagde ok. Og så gik det stærkt, Poul Larsen rendte ned i banken i lynets fart og fortalte hvad Karl Larsen havde sagt, så var det lån på plads. Hallen blev opført på Lykkemosen ved Kastanievej. Her havde tidligere skolelærer Gilberg i mange sine får gående. Det var nødvendigt med pilotering. Ikke mindre en 120 lange betonpæle bærer hallen, nogle banket 26 meter ned i jorden. Den 2200 kvm. store hal svæver i realiteten over Lykkemosens vande.


Og Siden da er der sket meget, og to gange på de 50 år er gulvet blevet skiftet. Sidst var i denne sommer. Lykkemosens grund er jo nok så våd, så nyt beton fundament er støbt og nyt gulv er lagt. Hallen er atter i fuld gang så idrætsklubber kan dyrke deres sport, de ældre hvor mere en end 100 dyrker deres gymnastik, skolerne benytter hallen om formiddagen, og idrætsklubberne fra om eftermiddagen. Der er gymnastikopvisninger og en masse andre aktiviteter i hallen. Hallen syder af liv året rundt. Hallen ledes i dag af en valgt bestyrelse og er en selvforvaltende enhed.


I mange år har Fredensborg hallens bestyrelse sukket efter mere plads. I dag må bl.a. Badminton klubben sige nej til mange unge der gerne vil spille. Der er simpelthen ikke plads. Såvel badminton som håndbold bruger andre steder at træne med klubbernes mindre årgange. De to store klubber savner virkelig et ”eget hjem” et sted hvor den meget vigtige sociale side af idrætten kan dyrkes.


Hallens formand Charlotte Sander som også er byrådspolitiker samt halchef Egon Frandsen kæmper år efter år en kamp for at skaffe plads og timer nok til mange der kontakter hallen for træningsmuligheder. Der er hver dag optaget fra kl. 08.00 til 22.30 I weekenden er der turneringer, opvisninger osv. Alt for ofte må hallen sige nej til sportsarrangementer og møder. En ny sport er dukket op. E. Sporten med mange medlemmer, dem vil hallen da gerne tage imod, men må desværre sige nej.

Nu bliver Byens Hal 50 år, og der holdes ikke nogen jubilæumsfestlighed, det har bestyrelsen fravalgt. Man vil hellere bruge midler på at forskønne hallen, at give byens hal en rigtig stor gave, som alle der kommer til hallen, kan få glæde af. I uge 42 i skolerne efterårsferie, gik malerne i gang, og i dag er forskønnelsen færdig, med første etape. Næste etape forventes i sommeren 2020. Et meget stort ønske er en extra træningshal, en såkaldt ”KOSTALD ” løsning, dvs. en ren trænings hal uden tilskuerrækker.

Derudover skal der være plads til at få det populære samlingssted Café Time Out ned i stueplan, og så bruge de tomme lokaler på første sal til danseskole, eller E. Sport?


Man ønsker flere klublokaler, herunder måske også til at flytte Tennisklubben over i hallen, hvor de kan udnytte hallens mange faciliteter? Nu må turen komme til Fredensborg og der skal udvides. Man kan spare dyre arkitekter på at udføre tegnearbejdet. Hallen har tegninger til en multihal liggende. Tegninger der blev bekostet i 2007 men aldrig brugt. For 10 år siden blev hallen dømt til nedrivning inden den blev 50 år. Det var beskeden fra kommunal side. En udarbejdet rapport konkluderede at hallen var så nedslidt at det anbefaledes at jævne den med jorden.

Men hallens bestyrelse har gennem de sidste 10-12 år, i samarbejde med kommunen, lavet rigtig mange udskiftninger af den indre del. Man har holdt den ”gamle tante” i live. og med rigtig godt samarbejde med afdelingen for kommunale ejendomme. Der har været fuld opbakning til at yde også store investeringer og hermed er de nedslidningsproblemer der har været nu lavet. En stor krævende indsat har afdelingen påtaget sig, og udført perfekt. Dette gode samarbejde mellem hal og kommune har virkelig givet positive resultater. Byens hal er på toppen, og kan virke i mange år endnu.

Nu håber hallens bestyrelse på vores kommune følger op med en ny hal i de kommende års budgetter. BYENS HAL skal vokse og fortsat være samlingsstedet for den frivillige idræt.

Det er en fælles opgave at drive frivillige idrætsklubber, kommunen skal sørge for lokaliteterne, idrætten sørger for at medlemmerne udvikles, og klubberne trives.Det er surt at sige nej til børn og voksne der gerne vil idrætten, fordi man ikke har lokaliteter til det.

Et andet ønske kunne være en her og nu gave, et nyt indgangsparti. Også her har hallen tegninger, men der mangler lige 225 tusind kr. Det meget nedslidte og 50 års gamle indgangsparti er i forfald. Hallen har tegninger på nyt dørparti udskiftet med et af letmetal og glas, med automatisk døråbner samt vindfang ,nemt og enkelt at åbne også for de mange børn der hver dag kæmper med de tunge døre, samt handicap venlig.

Tillykke til Fredensborg kommune med BYENS HAL som vi passer godt på. En skønhed er den ”gamle” tante ikke, men hun har sjæl og er meget vellidt af brugerne. En lettere omskrivning af sloganet for 60 år siden kunne være-” En MULTI- hal til en hel by”.

Byens hal kan bestå i mange år endnu, men gerne med tilbygninger der kan rumme mange flere idrætsudøvere. Idræt er sundt, den sociale side er sund, man har de frivillige, men mangler plads, der skriver Charlotte Sander som er formand for halbestyrelsen samt medunderskriver Egon Frandsen, der er halchef.  


FOTO af bestyrelsen og hal chef samt halinspektør.