Supercykelstier giver flere cykelpendlere og færre biler på vejene. Derfor samarbejder Fredensborg Kommune med 26 andre kommuner om at få endnu flere supercykelstier.

Fredensborg Kommune arbejder for at sikre regionale cykelstier i høj kvalitet, så flere pendlere udskifter bilen med en cykel. Det arbejde sker bl.a. i supercykelstisamarbejdet med 27 kommuner i hovedstadsområdet. Sammen er de blevet enige om tre anbefalinger til en kommende statslig investeringsplan, og forleden mødtes en række borgmestre – herunder Thomas Lykke Pedersen – med transportminister Benny Engelbrecht for at overrække anbefalingerne.

”Statslige investeringer i supercykelstier er ét af Danmarks mest rentable infrastruktur-projekter, da der er mange penge at spare på de afledte effekter af, at flere borgere cykler. Fx forbedret sundhed og mindre spildtid i kø på motorvejene. Derfor har vi givet ministeren en række klare anbefalinger til, hvordan vi får flere supercykelstier”, siger Thomas Lykke Pedersen.

Et fuldt udbygget supercykelstinet i Region Hovedstaden koster 2,2 mia. kr., men 70 pct. af de samfundsøkonomiske gevinster ved at flere cykler, tilfalder staten. På de i alt otte etablerede supercykelstier er der målt en gennemsnitlig stigning i cykeltrafik på 23 pct. Vigtigere er det dog, at 14 pct. af de nye cyklister førhen har taget bilen til arbejde.

I Fredensborg Kommune er der visioner om hele 32 km supercykelsti. Pt. er kommunen ved at undersøge mulige linjeføringer af regionale supercykelstier sammen med nabokommunerne og sekretariatet for supercykelstisamarbejdet.

Fakta om supercykelstier
En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen som transportmiddel, uanset hvilken kommune pendleren cykler igennem. Supercykelstierne er planlagt, så de giver den mest direkte rute, med så få stop som muligt og en højere grad af komfort. Stierne har jævn belægning, høj grad af vedligehold og ekstra service som pumper og servicestationer.

De 27 kommuner i cykelstisamarbejdet har en fælles vision om at etablere i alt 45 supercykelstier inden 2045 – svarende til over 750 km supercykelsti. Region Hovedstaden har i dag 167 km supercykelsti fordelt på otte ruter. På Region Hovedstadens supercykelstier pendles der hver dag 400.000 km på cykel, svarende til 10 gange rundt om jorden eller 100 Tour de France-løb.