Efter de seneste ugers uenighed med kommunen har Kulturforeningen for Fredensborg Gamle Bio med glæde noteret sig mandagens udtalelser i pressen fra borgmester Thomas Lykke Pedersen og kulturudvalgsformand, viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, der begge udtrykker støtte og ønske om, at denne sag snart kan blive løst i mindelighed. Parterne har nu holdt møde og Kulturforeningen sine aktiviteter i biografen.

Foreningen har netop meddelt sine 19 medlemsforeninger nedenståede:

Mandag den 28.10.2019 deltog Kulturforeningen for Fredensborg Gamle Bio ved formand Poul Juul og kasserer, bestyrelsesmedlem Claus Israel Andersen, på Rådhuset i et meget konstruktivt møde med borgmester Thomas Lykke Pedersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen om den uenighed, der har været i forståelsen mellem foreningen og kommunen om driften af Gamle Bio. 

Med baggrund i de fremførte synspunkter var der enighed om, at foreningen og administrationen nu sætter sig sammen og i gensidig dialog gennemgår Kulturudvalgets beslutning om ny driftsaftale – paragraf for paragraf - og afstemmer de synspunkter og intentioner, der er i forhold til aftalen. I den forbindelse anerkendte Borgmester og Kommunaldirektør det arbejde, de mange frivillige udfører, og at der med den nye driftsaftale fortsat er stor opbakning hertil. Mødet med kommunen bliver allerede i den kommende uge. 

Som følge heraf fortsætter Kulturforeningen sine aktiviteter i 2019 og planlægningen for 2020. Det giver derfor ingen mening at afholde de varslede ekstraordinære generalforsamlinger den 14.11.2019 og 19.12.2019, som derfor aflyses.