Fredensborg Kommune har indgået en aftale med Forsvarets Veterancenter om fremtidigt samarbejde om både at anerkende indsatsen og forbedre veteranernes vilkår

”Det er vigtigt, at vi anerkender den store indsats, som vores mange veteraner trofast yder i verdens brændpunkter. Derfor har vi i flere år også fejret Flagdagen den 5. september. Men med denne aftale med Veterancentret håber vi, at vi også kan medvirke til at forbedre veteranernes vilkår efter hjemsendelsen. Det skylder vi dem ganske enkelt”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen efter Økonomiudvalget på sit seneste møde besluttede at indgå et samarbejde med Forsvarets Veterancenter.

Forsvarets veterancenter er en enhed under Forsvarets Personalestyrelse, som arbejder med støtte til soldater og pårørende i forbindelse med udsendelse til Forsvarets missioner i andre lande. Veterancentret har særligt fokus på opgaverne efter hjemsendelse og der ydes en tværfaglig bistand blandt andet i relation til private og arbejdsmæssige udfordringer. Veterancentret tilbyder ligeledes bistand til kommuner med rådgivning om veteraner, faglige oplæg og formidling af aktiviteter på veteranområdet.