Børn, voksne og ældre behøver ikke være bekymrede for radonstråling i kommunens bygninger. Enkelte steder skal der luftes ud tre gange om dagen, men ellers er alt OK, viser ny måling.

Kommunen har målt forekomsten af radon i alle de bygninger, hvor borgere og medarbejdere opholder sig mange timer af gangen, dvs. skoler, dagtilbud, plejecentre mv. Resultatet er godt: I 97 af 107 bygninger er mængden af radon klart under grænseværdien. I de ti øvrige bygninger ligger niveauet lidt over – men ikke højere end problemet kan klares med daglig udluftning.

”Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på radonstrålingen i vores bygninger, så alle kan være trygge ved at være i dem. Jeg glæder mig over de gode målinger for kommunens egne bygninger og at de små og få problemer, vi har fundet, kan klares med udluftning tre gange dagligt”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og tilføjer:
”Jeg vil samtidig opfordre alle til at få målt radonstrålingen i deres egen bolig, så man også får klarhed over niveauet der. Erfaringerne viser, at langt de fleste overskridelser kan reduceres med forholdsvis få midler”.

Til dags dato har 107 af kommunens bygninger fået målt deres radonniveau. Det drejer sig om daginstitutioner, skoler, plejecentre, ældreboliger og specialinstitutioner. Af de 107 bygninger har 97 af bygningerne en målt gennemsnitlig radonværdi under 100 Bq/m3. 10 ejendomme har et højere niveau.

Brugerne i alle ovenstående bygninger er oplyst om, at radonindholdet i indeluften i en bygning kan reduceres ved at tilføre udeluft. Det sikrer samtidig et bedre indeklima, og det anbefales derfor generelt at lufte ud tre gange dagligt i 5-10 minutter ved gennemtræk.

Fredensborg Kommune har generelt fokus på indeklima i alle kommunens bygninger og har bl.a. også udført målinger af PCB mv.