Fredensborg Handels- og håndværkerforening er blevet bedt om at trække sig fra arrangementet, jul i Fredensborg.

Der er en del af detailhandlerne i Jernbanegade, der har startet deres egen forening.

Foreningen synes at julebelysningen samt det øvrige julearrangement skal have et mere professionelt design, der vil passe bedre til Fredensborg By, end det som Fredensborg Handels- og håndværkerforening i mere end 60 år har stået for.

Vi er derfor blevet bedt om at trække os fra arrangementet, jul i Fredensborg.

Fredensborg Handels- og håndværkerforening vil gerne her benytte lejligheden til, at sige en stor tak til foreninger, erhvervsdrivende, brandvæsenet, spejderne, kommunen og mange borgere, der frivilligt har stillet op og givet deres bidrag som sponsorat eller en klog og hjælpende hånd til, at julen i Fredensborg By har været genkendelig og hyggelig, men også de mange andre aktiviteter som har været med til at synliggøre vores by.

Vi vil altid støtte op om de medlemmer i Jernbanegade som stadig ønsker at være medlem af Fredensborg Handels & Håndværkerforening fortæller bestyrelsen i Fredensborg handels- og håndværkerforening.

Fredensborg Handels- og håndværkerforening
Til gavn for dig og din by siden 1888

Fredensborg handels- og håndværkerforening
Bestyrelsen