Der er mange penge i en tæt opfølgning på kommunens mange kontrakter med private og offentlige leverandører. Fredensborg Kommunes koncept på området inspirerer andre kommuner. 

Siden 2011 har Fredensborg Kommune hentet store besparelser gennem en professionalisering af kommunens indkøb og udbud. I 2018 udgjorde gevinsten knap 30 mio. kr. Nu er indsatsen øget med et nyt kontraktstyringskoncept, som nyder stor interesse fra blandt andet KL, flere danske kommuner samt en række professionelle aktører på området.

”Med vores eget koncept for at følge op på kommunens kontrakter med vores leverandører, har vi skabt en langt større præcision i forhold til, at vi får de aftalte leverancer og produkter til den aftalte pris. Det kan måske virke banalt, men selvom kontrakter på den ene side ofte er meget komplekse og omfattende, så handler det på den anden side i høj grad også om at etablere en god dialog og samarbejde med virksomhederne i den daglige opfølgning.

Jeg er derfor glad for, at vi med dette koncept i endnu højere grad lykkes med, at borgerne får størst muligt værdi af deres skattekroner”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen. Af gevinsten på de knap 30 mio. kr. i 2018 er de 15,6 mio. kr. tilført kommunekassen. Den resterende del af gevinsten er forblevet i budgetterne og har således kunnet anvendes til øget service.

Udover den direkte økonomiske gevinst kommer indirekte gevinster i form af eksempelvis et mere professionelt samarbejde med de private virksomheder, undgåede prisstigninger, undgåede betalinger, præciserede kontraktbilag og større værdi af indgåede kontrakter samt forbedring af det juridiske fundament i kommunens kontrakter.