FGU Øresund har valgt formandskab: Den nye skole, FGU Øresund har netop valgt Per Frost Henriksen til formand og Torben Christensen til næstformand.

FGU Øresund er et samarbejde mellem de tre kommuner, Helsingør, Hørsholm og Fredensborg, der som kerneopgave har at medvirke til at skabe livsduelige unge, der gennem uddannelsestilbuddet opnår selvindsigt og afklaring, som motiverer dem til, at de selv kan finde deres vej efterfølgende i uddannelse og arbejde. FGU Øresund er kommet godt fra start og har optaget 250 elever fra det første skoleårs start i august og har flere på venteliste.

”Jeg håber vi med FGU Øresund kan skabe et skoletilbud, der kan gøre de unges drømme til virkelighed, hvor de unge føler sig set og opnår faglige kvalifikationer der kan give det vigtige skridt videre mod uddannelse og beskæftigelse,” siger den nyvalgte formand Per Frost Henriksen

FGU er en ny uddannelse, der forbereder de unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dem, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

"Jeg glæder mig over, at kommunerne, de faglige organisationer og arbejdsgiverne samarbejder om et tilbud til de unge, hvor uddannelse og beskæftigelse er i centrum," siger næstformand Torben Christensen

Formålet med den nyetablerede uddannelse, FGU, er at eleven efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses elevens behov og interesser.

FGUs bestyrelse er bredt sammensat og består af Per Frost Henriksen, formand (Fredensborg Byråd), Torben Christensen næstformand (FH), Kim Dahl Eriksen (Dansk Byggeri), Peter Bruun (FH), Gitte Kondrup (Helsingør Byråd), Lars Søndergaard (Fredensborg Kommune), Niels Lundshøj (Hørsholm Byråd), Marlene Harpsøe (Helsingør Byråd), Morten Eistrup (Medarbejdere), Carina Skovmøller (Dansk Industri), Adrian Tresoglavic (UNord) og Andre Bendix Matthissen (Medarbejdere)

Fakta Per Frost Henriksen:
Udover at være byrådsmedlem i Fredensborg Byråd og formand for Fredensborg Kommunes Børne- og Skoleudvalg er Per Frost Henriksen formand for idrætsorganisationen DGI Nordsjælland med 144.000 medlemmer, Næstformand i VisitNordsjælland, bestyrelsesmedlem i Rungsted Gymnasium, medlem af Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland. Per Frost Henriksen modtog først på året Ridderkorset