Fredensborg Kommune har over årene benyttet alle muligheder for at deltage i de forskellige frikommuneforsøg. Nu anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at kommunen som led i et nyt frikommuneforsøg fritager skolerne for de nationale test.

Udvalget mener, at der er for mange fejl i de nuværende test og at skolerne sagtens selv kan vurdere elevernes faglige niveau

”Der bliver fra mange sider rejst tvivl om, hvorvidt de mange test overhovedet kan bruges til noget – og om de tilmed gør mere skade end gavn. Og da skolerne samtidig bruger meget tid på at gennemføre disse test, er det en klar anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget, at vi søger om at fritage skolerne for nationale test som en del af de kommende frikommuneforsøg”, siger udvalgsformand Per Frost Henriksen, og fortsætter:

”Udvalget har derudover tillid til, at skolerne allerede får de nødvendige tilbagemeldinger om elevernes faglige niveau og udvikling via de mange forskellige test, som lærerne i forvejen gennemfører i fagene i skolerne”.

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen og Børne- og Skoleudvalgets anbefaling valgte Venstre at stemme imod, at kommunen ansøger om at fritage skolerne for nationale test.