Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler, at kommunen gennemfører en revideret udgave af projektet for Den Grønne Slotsby i Fredensborg. Dermed kan projektet være godt afsluttet inden byens jubilæum i 2022.

Arbejdet med projektet Den Grønne Slotsby er nu på vej i en ny og afgørende fase. Det skyldes, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på sit møde den 3. juni godkendte et forslag til en revideret udgave af projektet for Den Grønne Slotsby.

”Det reviderede projekt er et rigtigt godt bud på, hvordan vi snart kan komme i gang med at udvikle Fredensborg, så vi får en flottere, grønnere og endnu mere blomstrende slotsby, som står klar til fejringen af regentjubilæet og byens 300 års jubilæum i 2022”, siger udvalgsformand Lars Simonsen, og fortsætter:

”De grundlæggende idéer i projektet ændrer vi ikke på. Slot og by skal fortsat bindes sammen med en opgradering og renovering af Jernbanegade, og der skal være flere naturlige møde- og aktivitetssteder for alle aldersgrupper i Langedammen, men også på Jernbanegade og Lille Torv.

Ved at genbruge eksisterende granit og anlægge færre nye belægninger med en billigere granittype kan vi finansiere projektet indenfor budgettet på ca. 20 mio. kr. Dermed er vi uafhængige af bidrag fra store nationale fonde, som det også vil forsinke projektet yderligere at ansøge”, slutter Lars Simonsen.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler derfor, at Økonomiudvalget godkender forslaget, så udviklingen af byen kan komme i gang.

Udvalget besluttede også, at der skal indarbejdes krav til at sikre færdsel til og fra forretningerne i Jernbanegade i udførelsesfasen samt at hele Langedammen ned til Bagerstræde inddrages i projektafgrænsningen. Derudover skal Administrationen undersøge udgiften til en ensartet belægning i Jernbanegade.

Udvalget anbefaler samtidigt, at naboer og brugere i projektområdet undervejs inviteres til workshops, hvor man kan drøfte projektforslagets løsninger inden det endelige projektforslag fremlægges til politisk godkendelse i alle relevante fagudvalg. På disse workshops tager man også afsæt i bemærkninger og ønsker fra den tidligere borgerinddragelsesproces.
I den forbindelse besluttede udvalget også, at Fredensborg Handels- og Håndværkerforening skal høres om projektet inden projekteringen igangsættes.

Ved udvalgets behandling tog Dansk Folkeparti forbehold for nedlæggelse af de slotsnære p-pladser, ligesom Det Konservative Folkeparti som også undlod at stemme.