Byrådet i Fredensborg Kommune besluttede d. 25. marts 2019 en ny ordning for sortering af husholdningsaffald. Det betyder, at alle husstande fremover skal sortere papir, pap, plast, metal og glas fra husholdningsaffaldet.

I Fredensborg Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022.

I dag indsamles ca. 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år. På sigt forventer vi, at separat indsamling af også bioaffald bliver aktuelt.

Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Samtidig bliver produktion af fjernvarme i kommunen grønnere.

Til det nye affaldssystem følger nye affaldsbeholdere til at sortere i. Hvilke beholdere du får afhænger af, om du i dag har egen (individuel) affaldsløsning eller fælles affaldsløsning.

Læs mere om den nye ordning på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Direkte Link her