Det gode samarbejde mellem skoler og politi om trafiksikkerhed bærer frugt. Rådet for Sikker Trafik har tildelt kommunens skoleelever en "guldhjelm" efter flot resultat i årets trafiktest. 

Hvert år gennemfører Rådet for Sikker Trafik en trafiktest, hvor alle landets skoleelever kan være med. Fredensborg Kommune deltog for tiende år i træk og vandt en "guldhjelm" med en flot score på 85 point.

Det glæder formand for Børne- og Skoleudvalget Per Frost Henriksen:
"Vi ønsker alle, at børnene kan gå eller cykle sikkert til skole og deres fritidstilbud, så vi får både færre børn i bilerne og færre biler på vejene. Det er også sundt og giver god motion. Jeg er derfor glad for, at vores skoler og Nordsjællands Politi samarbejder om at gøre børnene til mere sikre trafikanter".

En forudsætning for sikker og tryg trafik er en god og sikker infrastruktur, forklarer Freja Brabæk Kristensen, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget:

"Trafiksikkerhed er højt prioriteret i Fredensborg Kommune, og derfor arbejder vi løbende for at sikre, at vores børn og unge kan færdes trygt til fods eller på cykel. Det er i hjemmet, fritiden og i skolen, at børn lærer om gode trafikvaner, og vi skal som kommune sørge for, at der er trygge og sikre veje at færdes på. Vi har cyklistundervisning i 3.klasse, cyklistprøve i 6. klasse og Trafik8 i udskolingen. De unge mellem 16-24 år har øget risiko i trafikken, hvorfor der udvikles og gennemføres forebyggende kampagner til målgruppen i samarbejde med nabokommuner, erhvervsskoler og gymnasier mv. Lokale indsatser tager afsæt i vores Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021".