Vil man være sikker på at få en plads på Fredensborg musikskole i det kommende skoleår, skal man sørge for at blive tilmeldt senest den 23. maj 2019. 

Får man ikke tilmeldt sig inden den 23. maj, skal man ikke helt fortvivle, det betyder blot, at musikskolen ikke kan garantere en plads fra skoleårets start, men at man starter på en venteliste, til der eventuelt opstår en ledig plads. 

Tilmelding til musikskolen skal ske via www.fredensborgmusikskole.dk 

På hjemmesiden kan man også læse om de mange tilbud, der er i musikskolen; alt fra baby-rytmik for de allermindste til sang- instrumentalundervisning, kor og orkestre, ligesom man kan finde praktiske oplysninger med priser, mulighed for søskenderabat, friplads etc. 

”At gå i musikskole handler selvfølgelig om lære at spille og synge, men det handler også om at blive et helt menneske, der lærer at lytte, samarbejde og tro på sig selv,” siger leder af Fredensborg musikskole Carsten Østerskov. ”Om glæde, fordybelse, samvær og spændende oplevelser, om dannelse.”