Fra 8.000 ton CO2 i 2008 til knap 4.500 ton i dag. Det er et fald på 44 pct. og resultatet af en effektiv indsats for at nedbringe og omlægge kommunens energiforbrug, så der udledes langt mindre CO2 end tidligere. 

Figuren viser hvordan CO2 reduktionen fordeler sig på de forskellige energiformer samt transport.
Selve energiforbruget er faldet med 23 pct. og en stor del af kommunes øvrige forbrug er omlagt til mere CO2-venlige energiformer, fx solvarme og træpiller. Dermed luner faldet også i kommunekassen, da energiudgiften i dag ville være 9,4 mio. kr. højere årligt, hvis de mange tiltag til at reducere CO2 og energiforbrug ikke var igangsat.

"Jeg synes, det er tankevækkende, hvor meget det kan lade sig gøre at nedbringe CO2 udslippet uden det på nogen måde har ramt borgere eller ansatte negativt, og at vi samtidig sparer mange penge, som vi i stedet kan bruge på velfærd", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget supplerer:
"Der er mange grunde til det fornemme resultat. En af de vigtigste er, at vi har en decentral energimodel, hvor ansvaret ligger hos de brugere, der også har mulighed for at påvirke energiforbruget, dvs. den enkelte skole, børnehave mm. Derfor er de hele tiden skarpe på, hvad de kan gøre for at blive endnu bedre", siger Lars Simonsen og tilføjer:

"Hvis vi ikke havde arbejdet med energibesparelser, havde vi formentlig set en årlig stigning på 2-3 pct. i energiforbruget pga. flere digitale enheder og el-apparater samt øget ventilation af hensyn til indeklimaet".

Såfremt kommunen havde haft det samme energiforbrug i 2018 som i år 2008, ville energiregningen være 9,4 mio. kr. højere i 2018, beregnet i gældende energipriser. Samlet set er der med de nuværende energipriser akkumuleret en besparelse på 57 mio. kr. siden 2008.