Mængden af affald, der flyder rundt langs vejene og i byerne, falder i Fredensborg Kommune. Det fremgår af ny rapport fra Hold Danmark Rent, som igen har undersøgt niveauet i kommunen. 

Den nye årsrapport fra organisationen Hold Danmark Rent viser, at det går fremad med at få indsamlet henkastet affald i Fredensborg Kommune og at borgerne generelt er tilfredse. Samlet set er kommunen gået fra acceptabelt til fredsstillende og ligger nu flot sammenlignet med kommuner af samme størrelse.

Formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, Freja Brabæk Kristensen, glæder sig over resultatet:
"Der er heldigvis en stærkt stigende opmærksomhed i hele landet på at indsamle det affald, som ligger og flyder langs vejene, i parker osv. Den udvikling skylder vi bl.a. Danmarks Naturfredningsforening stor tak for. Men i den helt almindelige hverdag i Fredensborg Kommune er det Nordsjællands Park og Vej, som sammen med borgerne har ansvaret for, at der er pænt og rent. Og det lykkes heldigvis i meget stort omfang, viser rapporten fra Hold Danmark Rent. I rapporten peger man dog på tre konkrete steder med problemer og dem tager vi naturligvis fat på snarest muligt", siger Freja Brabæk Kristensen, som også glæder sig over, at flere skoler og børnehuse i år har valgt at sætte fokus på affaldsindsamling og hvordan tingene kan gøres bedre.

Hold Danmark Rent peger på følgende tre fokusområder, hvor der skal gøres en ekstra indsats for at nå samme niveau som i resten af kommunen: Fredensborg Station, Rasteplads Fredensborg Kongevej ved Fredtoften og Kokkedal over for McDonald's.

I den forbindelse fremhæver Freja Brabæk Kristensen borgernes mulighed for at give et tip til NSPV - Nordsjællands Park og Vej - om problemer med affald:
"Ved at bruge app'en Giv et tip - NSPV kan man nemt og hurtigt give besked om, hvor der er behov for oprydning eller fyldte skraldespande. Det kan fx være ved parker, strande, P- pladser og rekreative områder, hvor der ofte er mere pres på i højsæsonen og når vejret er godt", slutter udvalgsformanden.

Siden 2015 har Hold Danmark Rent (HDR) arbejdet både kvalitativt og kvantitativt med at kortlægge henkastet affald i de danske kommuner. Således har HDR's konsulenter foretaget både visuelle vurderinger af renholdelsesgraden på specifikke lokaliteter, interviewet borgere på gaden og talt affald.

Målingen som blev udført den 24. og 25. april 2018 er i sagens natur altid et øjebliksbillede - og fra dag til dag kan billedet af affaldssituationen i de enkelte byer skifte med vejret og hvis det fx afholdes store arrangementer mv.

80 pct. af de 116 personer, som medvirkede i undersøgelsen, er tilfredse med niveauet og har også flere rosende ord til kommunens renholdelsesindsats. Flere oplever at standarden er blevet forbedret og at fokus på problemstillingen er høj. Andre udtrykker en bekymring for prioriteringen af renholdelsen i forhold til de grønne arealer og peger på, at der godt kan tilføres flere ressourcer til netop vedligeholdelse af disse arealer.