På budgetseminaret den 26. april forberedte byrådet sig på de kommende forhandlinger af kommunens budget for 2020. Fredensborg Kommune har en grundlæggende solid økonomi, hvor budgetterne bliver holdt og hvor der er reserveret store beløb til investeringer i kommunens fremtid. Men byrådet står alligevel overfor en væsentlig opgave i de kommende budgetforhandlinger.

”Vi står på et historisk stærkt fundament, som muliggør en strategisk udvikling af kommunen, der rækker mange år frem og ruster vores byer og skoler til fremtidens udfordringer. Det gør vi samtidig med, at vi afdrager vores gæld hurtigt og bliver gældfri allerede i 2024 – hvilket kun tre andre kommuner i landet er”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og peger samtidig på en af de største udfordringer i de kommende års budgetter:

”Vi er som kommune underlagt en stram statslig økonomisk styring i form af en såkaldt serviceramme, der er det samlede beløb, som vi makismalt må bruge på service til borgerne - også selvom vi har en stor kassebeholdning og dermed penge til at øge servicen. Servicerammen fastlægges i en forhandling mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.
Når vi i disse år – heldigvis – både får flere nye borgere med børn i kommunen og kan glæde os over, at vores ældre lever længere, ja så kommer vores serviceudgifter så at sige under pres fra to sider. Derfor er det nødvendigt med en skarp prioritering i kommunens budget, så vi kan overholde vores serviceramme, hvilket også stod klart på budgetseminaret”, siger borgmesteren og tilføjer:

”Jeg ser derfor frem til, at vi i de kommende forhandlinger fortsætter den gode tradition med et tillidsfyldt og bredt samarbejde i byrådet, der giver den ro og stabilitet, som kommunen er bedst tjent med på langt sigt”.

Byrådet indleder de konkrete forhandlinger om budgettet efter sommerferien, når den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL er på plads og kommunens administration har regnet på konsekvenserne for kommunens økonomi.