Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune, har besluttet at stoppe overvejelserne om et salg af det centralt beliggende areal som huser Alexandra House i Fredensborg, den er dermed taget af salgslisten.

Kommunens areal sættes ikke til salg. Det besluttede et enigt Økonomiudvalg på sit møde den 23. april 2019. I stedet skal fremtiden for huset "Alexandra House" afdækkes, ligesom status for de igangværende undersøgelser på grunden skal afsluttes.

"Det er et stort ønske, at udviklingen af Fredensborg by sker nænsomt og i respekt for byens historie og unikke omgivelser. Derfor har vi besluttet at stoppe de fortsatte forberedelser for et salg af arealet", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der uddybende oplyser, at arealet dermed er taget af listen for eventuelt salg af kommunale arealer.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, uddyber:
"Jeg er meget tilfreds med beslutningen i Økonomiudvalget, idet forløbet har vist, at der næppe ville være et politisk flertal for et salg, når det kom til stykket, og fordi det er min klare vurdering, at der fortsat vil være et politisk flertal for at bevare "Alexandra House" og finde en fremadrettet og bæredygtig løsning for denne bevaringsværdige bygning".

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning annulleres også den påtænkte borgerinddragelsesproces.