For fremtiden skal kommunens borgere sortere deres husholdningsaffald i flere beholdere. Målet er at langt mere affald end i dag bliver genanvendt og at kommunen dermed kommer nærmere de ambitiøse mål, som EU har fastlagt.

På byrådsmødet den 25. marts vedtog byrådet den fremtidige model for indsamling af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Modellen indebærer, at de enkelte husstande fremover skal sortere deres affald i flere beholdere - den såkaldte to-kammerbeholderløsning.

"Vi er endt med en effektiv og velafprøvet model, som i dag fungerer godt i mange andre kommuner i landet. Jeg er glad for, at borgerne i Fredensborg Kommune nu får langt bedre mulighed for at sortere deres affald, så væsentligt mere af affaldet kan blive genbrugt i stedet for at blive brændt af", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Freja Brabæk Kristensen, formand for Teknik- og Infrastrukturudvalget, tilføjer:
"Jeg er tilfreds med, at byrådet har truffet en beslutning, så vi inden længe kan komme i gang med at sortere vores afffald til genanvendelse. Borgerne vil rigtig gerne sortere, og vi tager nu det næste skridt i processen til at opnå en højere genanvendelsesprocent. Således tager vi ansvar og værner om miljøet og vores skønne natur."

Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Lars Simonsen er også tilfreds:
"Inden 2022 er vi - ligesom alle landets kommuner - forpligtet på at genanvende mindst 50 pct. af vores husholdningsaffald. Det kræver, at vi sorterer affaldet langt bedre end i dag. Ved at indføre de nye beholdere - som er en velkendt og enkel model - kommer vi hurtigt et stort skridt videre".

Byrådet besluttede to-kammerbeholderløsningen på baggrund af Rambølls anbefaling, idet Rambøll har udført et grundigt analysearbejde af to forskellige muligheder for affaldssortering: Sortering i to-kammerbeholdere og optisk sortering.