Ny analyse viser, at alt drikkevandet i Fredensborg Kommune er fri for rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter.


Billedet her viser en overjordisk vandværksboring under det beskyttende låg.


Da der flere steder i landet er fundet rester af pesticider i drikkevandet, har alle vandværker i Fredensborg Kommune gennemført nye analyser af vandkvaliteten. Konklusionen er klar: Der er ikke fundet rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter nogen steder - heller ikke de stoffer, der senest har givet anledning til fund i mange danske vandværksboringer og deraf følgende midlertidige vandværkslukninger.

 

Det drejer sig specielt om stofferne Desphenyl-chloridazon, 1,2,4 triazol og DMS (NN-dimethylsulfamid). Førstnævnte er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidler til roer, rødbeder og løg, mens de to sidstnævnte stoffer er nedbrydningsprodukter fra aktivstoffer i svampebekæmpelsesmidler, der har været anvendt til bl.a. planteavl og i trævareindustrien.

 

Resultatet glæder borgmesteren:
"Vi skal kunne være helt trygge ved vores drikkevand. Derfor er det særdeles glædeligt, at de nye analyser igen bekræfter, at vandet fra alle vores vandværker har meget høj kvalitet.
Vi har tidligere vundet en pris for Danmarks Bedste Drikkevand og der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat ønsker at ligge helt i top på det felt. Af samme grund har vi et effektivt tilsyn og mange løbende analyser af vandet", siger Thomas Lykke Pedersen, som også er formand for Fredensborg Forsyning, der er den største leverandør af drikkevand i kommunen udover de to private vandværker Langstrup og Gunderød.

Freja Brabæk Kristensen, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, supplerer:
"I Danmark har vi bevidst valgt at opretholde et meget højt kvalitetsniveau for vores drikkevand. Hvis vi skal holde det niveau, er det afgørende vigtigt, at vi konstant følger lovgivningen på området, så vi beskytter vandet og at vi samtidig fører et grundigt tilsyn"