Hele byrådet står bag beslutningen om at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er initiativtagere til.

Hver eneste dag, året rundt, begynder 40 børn og unge at ryge i Danmark. Det er alt, alt for mange, når de negative konsekvenser af rygning er så mange og så velkendte. Derfor har et enigt byråd valgt at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag.

 "Vi har valgt at blive partner i Røgfri Fremtid, fordi vi har et fælles ansvar for at sikre, at vores børn og unge vokser op i sunde omgivelser og uden røg", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter:

"I dag begynder alt for mange af vores teenagere at ryge, fordi der er mange rygere i deres omgivelser, ikke mindst blandt deres jævnaldrende og i fritidslivet. Derfor får vi ikke knækket kurven, med mindre vi gør noget nyt og mere end i dag", siger Thomas Lykke Pedersen og henviser til de røgfrie miljøer, som allerede er indført mange steder i kommunen - herunder alle skoler - og de forskellige oplysningsaktiviteter, rygestoptilbud mv.

 

Lokalformanden for Kræftens Bekæmpelse i Fredensborg Kommune, Lars Søndergaard, glæder sig over byrådets beslutning:
"Alt for mange unge begynder fortsat at ryge hver eneste dag - og de har rigtig svært ved at stoppe igen. Og vi ved, at rygning i ens omgivelser både påvirker, hvor mange der begynder med at ryge og hvor mange, der stopper igen. Derfor har vi i Kræftens Bekæmpelse stor fokus på at skabe flest mulige røgfrie miljøer", siger Lars Søndergaard, og fremhæver at Fredensborg Kommune i flere år har været foregangskommune i kampen mod rygning, og allerede i 2012 - som en af de første kommuner i Danmark - indførte røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte.

 

Med dette partnerskab tilslutter kommunen sig den fælles vision om et Røgfrit Danmark i 2030, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet er, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030 og under fem procent af den danske befolkning ryger i 2030.

 

På kommunes folkeskoler oplever man generelt ikke rygning som et problem. Det gælder dog ikke i 10. klasse, hvor en stor andel af eleverne ryger. Derfor har Fredensborg Skole igangsat et særligt tilbud for 10. klasse eleverne.

 

Cirka halvdelen af de danske kommuner er aktuelt med i partnerskabet.