På Seniorrådets ordinære møde den 5. december 2018 har vi valgt en ny formand. Det bliver Niels Ancker Mehnke, som tiltræder posten den 1. januar 2019.


Michael Huusom har efter 4 år som næstformand og 1 år som formand ønsket at trække sig som formand.

Michael Huusom fortsætter som medlem af Seniorrådet, men stiller ikke op ved næste valg. Der skal nye kræfter til, mener han, og vil nu koncentrere sig om andre frivillige opgaver, så som næstformand i Ældre Sagen, andre tillidsposter og samværet med familie.


Seniorrådet tager beslutningen til efterretning og siger ham tak for det store arbejde, han har udført gennem årene. At være formand for et Seniorråd kræver mange ressourcer og mange timers frivilligt arbejde, men som Michael selv udtrykker det, nu overgiver jeg med sindsro posten som formand til et andet medlem af Seniorrådet.


Den nye formand, Niels Ancker Mehnke, indtrådte som medlem af Seniorrådet i sommeren 2018. Han har beskæftiget sig med udgivelse af lokalaviser her i området i 38 år, og har derved oparbejdet et stort lokalt netværk, både til detailhandelen, byrådsmedlemmer og administrationen. I 1994 overtog han direktørposten på den hedengangne lokalavis. Da den lukkede i 1999, startede han i 2001 Uge-Nyt Fredensborg, som udkommer den dag i dag.

Som medejer fungerede han som både direktør og ansvarshavende redaktør indtil 2007, hvor han valgte at sælge sin andel til Politikens Lokalaviser.Siden da har han fungeret som bladchef og som selvstændig konsulent for Nivå Centerforening.


Han ser frem til samarbejdet i det nye Seniorråd, der allerede i januar vil vise resultater.

Seniorrådet harfor første gang arrangeret et Borgernes Møde i rådhushallen mandag den 14. januar 2019.

Emnet vil være senior bofællesskaber på landsplan og i Fredensborg Kommune. Et af Seniorrådets nye fokusområder vil i de kommende år være boligpolitik, specielt seniorvenlige boliger samt bofællesskaber.