I den seneste tid er der ved starten af Usserød Å, ved udløbet fra Sjælsø, sket en stor ophobning af dette års yngel af brasen, der er en af de arter af fisk, som man også kalder for skidtfisk, det oplyser Fredensborg Kommune på deres Facebook side.

Fiskene er her om efteråret og starten af vinteren naturligt trukket ud i søens til- og udløb for at undslippe eventuel isdække på søoverfladen, da vandløb typisk sjældent fryser til og derfor bedre kan forsyne dem med ilt, end hvis de bliver i søen.

Udløbet fra Sjælsø til Usserød Å ligger ved slusen ved Nebbegårds Alle. Her starter Usserød Å i en lille dam. Men da der i øjeblikket kun er en meget begrænset vandføring videre ned gennem åen herfra, da vandstanden i Sjælsø er meget lav, kan fiskene ikke komme videre.

Og når så mange fisk står samlede et lille sted, kan de meget hurtigt opbruge ilten i vandet, hvorfor de så efterhånden vil dø.

De 3 kommuner i Usserød Å-samarbejdet - Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner -har besluttet midlertidigt at lukke slusen fra Sjælsø, så der ikke kommer flere fisk ned i den lille dam fra søen. Kommunerne er også gået i gang med at opsamle og bortskaffe de fisk, som allerede er samlet i dammen. Vi forsøger også at undgå, at døde fisk skal flyde videre ned i åen, men det er ikke sikkert, at det helt kan undgås".
Brasen er en såkaldt skidtfisk, der kan medvirke til at forringe den økologiske tilstand i søen og vandløbet. Det er derfor ikke nogen miljømæssigt tab, at ynglen er gået tabt.